Vilkår for deltakelse på våre turer

Foto: Kaja Opsahl

Deltakelse på BOTs arrangement skjer på eget ansvar.

BOT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under gjennomføringen av arrangementene. Deltakerne oppfordres til å tegne en kombinert reise- og ulykkesforsikring.

På noen turer kreves spesielle ferdigheter eller god fysisk form.

Vi har turer for alle ferdighetsnivåer, så er du usikker på om du klarer den turen du ønsker å delta på, rådfør deg med med turleder/ turkoordinator. Kontaktinformasjon finner du i turbeskrivelsen til den aktuelle turen. 

Utstyrsleie

Noen fellesturer krever spesielt utstyr, og noe kan leies gjennom oss. Ved lån av personlig utstyr på fellesturer betales leie etter gjeldende satser (oversikt her ).

Betaling

På de fleste av våre turer betales turavgiften ved på melding, og refunderes ikke dersom du melder deg av. Må turen avlyses av arrangør blir turavgiften refundert, og overføres automatisk til den kontoen det ble betalt fra. Dersom det ikke er nettpåmelding til turen eller ikke annet er opplyst, skal turavgift/ utstyrsleie betales kontant til turleder ved fremmøte. 

I tillegg er det vanlig at deltakerne betaler selvkost for transport, overnatting, felles middag m.m.  Detaljer opplyses i turbeskrivelse eller av turleder.

Se også DNTs beskrivelse av turdeltakers og turleders ansvar >>

Priser ved deltagelse på fellesturer

Dagstur:

Medlemmer: ingen turavgift uansett aldersgruppe.

Ikke-medlemmer: kr 120.

Ikke-medlemmer på seniorturer: kr 60

Helgetur:

Medlemmer

Kr 50 pr. dag (150 kr for ei helg), uansett aldersgruppe.

Ikke-medlemmer

Kr 100 pr dag (300 kr for ei helg).

Ikke-medlemmer seniorturer:

100 kr per dag (200 kr for ei helg).