Side for BOTs turledere

Retningslinjer/ veiledninger:

Skjema:

  • Turrapportskjema 2022 (Microsoft Forms). Skjemaet funger som en enkel spørreundersøkelse. 
  • Skjema for kjøregodtgjørelse til turleder(e) (Excel/pdf). Det forutsettes at eventuelle passasjerer betaler sin del direkte til turleder. Passasjer betaler kr 1,- pr km inntil 50 km, deretter kr 0,50 pr km. 
  • Skjema for refusjonskrav for andre utlegg man har hatt som turleder (Word/pdf). 

Diverse:

Rutiner ved utarbeiding av turprogram:

  • Vi utgir vinterprogram og sommer-/høstprogram. Gruppene kontakter sine turledere og får forslag til turer, turbeskrivelser og gjerne illustrasjonsbilder fra dem. Gruppene sender sine programmer pr epost til kontaktperson i turkomiteen for koordinering.
  • Frist for vinterprogrammet er ca 1. oktober, og frist for sommerprogrammet er ca 1. april.
  • Administrasjonen legger ut turene på bot.no, og noen av turene presenteres også på Facebook