Side for BOTs turledere

Retningslinjer/ veiledninger:

Skjema:

  • Turrapport- og regnskapsskjema (Google Doc). Skjemaet fungerer som en enkel spørreundersøkelse. Hvis du har tatt inn turavgift eller hatt utlegg som ønskes refundert, registreres dette i skjemaet. Send inn eventuelle kvitteringer på utlegg til post@bot.no og eventuelt overskudd til konto 1644 15 89844 snarest. Regnskap for all turaktiviteten gjøres opp månedlig.
  • Skjema for kjøregodtgjørelse (Excel/pdf) (fylles ut av den turlederen som ikke leverer turrapporten i tilfeller hvor begge turlederne har kjørt. Det forutsettes at eventuelle passasjerer betaler sin del direkte til turleder. Passasjer betaler kr 1,- pr km inntil 50 km, deretter kr 0,50 pr km).  

Diverse:

Rutiner ved utarbeiding av turprogram:

  • Vi utgir vinterprogram og sommer-/høstprogram. Gruppene kontakter sine turledere og får forslag til turer, turbeskrivelser og gjerne illustrasjonsbilder fra dem. Gruppene sender sine programmer pr epost til kontaktperson i turkomiteen for koordinering.
  • Frist for vinterprogrammet er ca 1. oktober, og frist for sommerprogrammet er ca 1. april.
  • Administrasjonen legger ut turene på bot.no og på BOT sin Facebook