Tilrettelagte løyper

Tilrettelagt løype er et tilbud som passer for alle, og som gjør at alle kan delta på 7-toppsturen enten de triller i barnevogn, eller har nedsatt fysisk eller psykisk funksjon som begrenser fysisk aktivitet. Disse løypene følger vei eller gruset sti hele veien, og du kan velge mellom 7-posttur på 8,3 km eller 3-posttur på 4,8 km. Begge løypene har start og innkomst ved Bodin videregående skole. Du kan starte fra Bodin mellom kl 10 og 13, og kl 12.00 er det fellesstart for de som ønsker å gå sammen med flere og/ eller trenger ekstra hjelp for å komme seg opp bakker. 

Løypene

  • 7-postturen er 8,3 km med 7 klippeposter, i tillegg til at det klippes på startstedet. Den følger først den ordinære 7-toppsløypa fra Bodø videregående skole til Vanntårnet. Deretter følges lysløypa til utløpet av Soløyvatnet. Herfra følges gruset sti nedover langs elva til Breidva. Her krysses Soløyvannsveien, og løypa følger den idylliske gruslagte stien langs Futelva. Løypa går videre nesten ned til jernbanen hvor den svinger over Soløyvannsveien før den følger gang- og sykkelstien tilbake til Bodin videregående skole. 
  • 3-postturen er 4,8 km med 3 klippeposter i tillegg til at det klippes på startstedet. Den følger samme trasé som lang løype til post Grasdalen. Der tar den av mot høyre og følger lysløypa til Høglimyra studenthjem. Herfra går den gjennom boligområdet ned til Mørkvedhallen, hvor den treffer på 7-posttraséen igjen og følger den tilbake til Bodin videregående skole. 
  • Det er handikaptoalett ved Mainndjupålen (7-postturen) og Vanntårnet (begge løyper).

Under kan du se kartutsnittet som viser løypene, og du kan også laste dette og høydeprofilene ned her:

Ved Mainndjupålen er det fine rastemuligheter. Her blir det mulighet for å grille medbrakt mat på bål fra kl 12 til 13.30. Ved post Vanntårnet serverer Coop Nordland smaksprøver.