Tilrettelagt løype - 6-postturen

Tilrettelagt løype er et tilbud som passer for alle, og som gjør at alle kan delta på 7-toppsturen enten de triller i barnevogn, eller har nedsatt fysisk eller psykisk funksjon som begrenser fysisk aktivitet. Løypa følger vei eller gruset sti hele veien. Lengden er 6,2 km. Løypa starter og ender ved parkeringsplassen nedenfor Mørkvedmarka skole. Underveis er det 6 poster som du kan sjekke inn på.

Du kan starte mellom kl 11.00 og 13.00. Kl 12.00 er det fellesstart for de som ønsker å gå sammen med flere og/ eller trenger ekstra hjelp for å komme seg opp bakker.

To andre gode grunner til å starte kl 12, er at du da får gå sammen med DNTs generalsekretær Dag Terje Solvang, og at du får med en liten konsert ved Bodø Radio underveis. 

Etter målgang hentes diplom og premie på Bodin videregående skole.

Løypa

  • Løypa er 6,2 km lang, og har 6 innsjekkingspunkter. Start og innkomst er på parkeringsplassen nedenfor Mørkvedmarka skole. Turen begynner med å krysse Soløyvannsveien (første post), og følger så den idylliske grusede stien langs Futelva. Ved Mainndjupålen er det handikaptoalett.
  • Løypa fortsetter videre langs elva til Breidva. Den går så over brua og følger veien på høyre side av elva opp til Soløyvatnet, hvor den krysser bru tilbake til venstre side av elva og posten Vasshauet. NB! Veien er vanligvis stengt med bom. På arrangementsdagen kommer bommen til å stå åpen. Hvis du går turen en av de andre dagene som er tilgjengelig, kan det hende at du foretrekker å gå opp på venstre side av elva, men da er det en del steiner i stien som reduserer fremkommeligheten.
  • Fra Vasshauet følges lysløypa til post Grasdalen. Der tar den av til venstre og deretter høyre og følger lysløypa til Høglimyra studenthjem. Videre går den gjennom boligområdet ned til Mørkved sykehjem, hvor den tar til venstre og går gjennom boligområdet tilbake til Mørkvedmarka skole.

Under kan du se kartutsnittet som viser løypene, og du kan også laste dette og høydeprofilene ned her:

  • Kart ​​​​​​​(de bratteste bakkene er markert med rød strek)
  • Høydeprofil (samlet stigning 75 m)

Ved Mainndjupålen er det fine rastemuligheter. Her blir det mulighet for å grille medbrakt mat på bål fra kl 12 til 13.30.