Saltenkalenderen

Saltenkalenderen er en flott naturkalender med motiv fra friluftsområder i Salten. Første gang kalenderen ble utgitt var i 1988. Bodø og Omegns Turistforening og Sulitjelma og Omegn Turistforening samarbeider om dette prosjektet. Salg av kalenderen er en viktig inntektskilde for de to foreningene.

Hver måned prydes av et stort bilde, et lite bilde og ei tegning. På et oversiktskart kan du se hvor hovedbildene er tatt.

Bildene velges ut blant ca. 300 innsendte bilder, og de som får bildet sitt med i kalenderen, får heder og ære i stedet for betaling. Har du ett eller flere bilder som du tror kan passe i kalenderen, så send dem til saltenkal@gmail.com (se også retningslinjer for bidrag). Fristen for innsending av bidrag til neste års kalender er 30. april, men vi tar imot bilder hele året.

Tegningene lages av Matti Jäntti. Motivene hentes fra dyre-, plante- eller eventyrriket. Du finner mer om kunsten hans på www.jantti.no

Foto: Nils Erik Bjørnholt