Priser for overnatting og dagsbesøk

Pris pr natt/ Overnight rates:

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
0-3 NOK 0 NOK 0
4-12 NOK 0 NOK 100
13-26 NOK 100 NOK 200
27- NOK 200 NOK 400

Ikke-medlem som melder seg inn og betaler kontingent snarest mulig etter turen, kan betale medlemspris.

Dersom du har ledsagerbevis, overnatter ledsageren gratis. Ledsagerbeviset forevises på BOT-kontoret før eller etter turen.

For utleiehyttene hovedhytta på Lønsstua og hovedhuset  på Gjælentunet gjelder egne priser, sjekk her

Dagsbesøk/ telt/ Day's visit/ Tent

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
0-18 NOK 0 NOK 0
18- NOK 50 NOK 100

Dagsbesøk defineres som opphold der en benytter seg av ved, gass eller strøm.

Årskort/ Year card

NB! På grunn av koronasituasjonen blir det ikke mulig å kjøpe årskort i 2021.

Årskortordningen gjelder kun medlemmer av Bodø og Omegns Turistforening. Årskort gir rett til ubegrenset antall overnattinger på BOTs hytter. Kortet kan kjøpes på BOT-kontoret, forutsatt at medlemskontingenten er betalt. Bestilling må skje senest en uke etter den første overnattingen som kortet er tenkt å dekke.

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
Ungdom/ Youth 13-26 NOK 550 -
Voksen/ Adult 27- NOK 1100 -

Overnatting Kvitsteindalsgammen/
overnight stay at Kvitsteindalsgammen

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
0-6 NOK 0 NOK 0
7-18 NOK 0 NOK 30
19- NOK 50 NOK 100