Priser for overnatting og dagsbesøk

Pris pr natt/ Overnight rates:

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
0-6 NOK 0 NOK 0
7-12 NOK 0 NOK 100
13-18 NOK 0 NOK 150
19-26 NOK 100 NOK 200
27- NOK 150 NOK 300

Ikke-medlem som melder seg inn og betaler kontingent snarest mulig etter turen, kan betale medlemspris.

Dersom du har ledsagerbevis, overnatter ledsageren gratis. Ledsagerbeviset forevises på BOT-kontoret før eller etter turen.

For utleiehyttene hovedhytta på Lønsstua og hovedhuset  på Gjælentunet gjelder egne priser, sjekk her

Dagsbesøk/ telt/ Day's visit/ Tent

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
0-18 NOK 0 NOK 0
18- NOK 50 NOK 50

Dagsbesøk defineres som opphold der en benytter seg av ved, gass eller strøm.

Årskort/ Year card

Årskort gir rett til ubegrenset antall overnattinger på BOTs hytter. Kortet kan kjøpes på BOT-kontoret, forutsatt at medlemskontingenten er betalt. Bestilling må skje senest en uke etter den første overnattingen som kortet er tenkt å dekke.

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
Ungdom/ Youth 19-26 NOK 400 -
Voksen/ Adult 27- NOK 850 -

Overnatting Kvitsteindalsgammen/
overnight stay at Kvitsteindalsgammen

Alder/ Age Medlem/ Member Ikke-medlem/ Non-member
0-6 NOK 0 NOK 0
7-18 NOK 0 NOK 30
19- NOK 50 NOK 50