Organisasjonen vår

Turistforeningen er en organisasjon som er basert på frivillig arbeid, og vi har mange styrer og utvalg som jobber for å ha et godt friluftstilbud til alle. Under kan du se et kart som viser organiseringen av Bodø og Omegns Turistforening, med alle undergrupper og utvalg.