Om Løypen

Deler av løypen kan oppleves som luftig, særlig på vei mot Sandvasstinden. Gjør deg selv en tjeneste og bli kjent med løypen. Et særlig smalt og bratt parti går fra Gavelen mot Sandvasstinden. Partiet er glatt med grus og løse stener. Ta det rolig og ta hensyn til medløpere.

Du følger T-merking gjennom hele løypen (med unntak av avstikkeren opp mot toppen av Indre Sandvasstinden). Vi merker med orange flagg og røde og gule merkebånd på steder med ekstra behov for merking. Der løypen går langs tydelig sti, er det perioder uten annen merking enn de oppmalte og sporadiske T-merkene.

Selv om løypa går langs T-merket sti så er det mye steinur, sti med røtter, myr og gjørme. Traseen har bratte partier.

Børvasstindan Classic er hardere enn løp med tilsvarende lengde og høydemeter. Vinnertiden i 2020 kom på imponerende 2 timer og 56 minutter, men de aller fleste bruker et par timer ekstra.

Her kan du se en video av løypen, der 330-skvadron i Bodø var så rå at de filmet løypen!

Her kan du laste ned GPX-fil for løpet.Start er ved inngangen av Åselidalen på ca. 80 moh. Traseen går videre opp hele dalen langs Øvre Åselivatnet, opp ved Åselifossen og videre til ca. 550 moh. før den går ned Skjellingsdalen mot stikrysset (post 1).

Etter stikrysset dreier løypen i sørvestlig retning mot Store Sandvatnet (post 2). Etter å ha løpt langs Store Sandvatnet starter stigningen opp mot «Gavelen»; et parti med ca. 370 meters stigning på under en kilometer.

Løypa går så videre opp mot Indre Sandvasstinden (1073 moh.), før en vender og løper tilbake til «Gavelen». Dette er den eneste delen av traséen som ikke følger T-merket sti (avstikker fra post 3/5 til post 4 (toppen)). Det er viktig at alle deltakerne løper helt til post 3 før de løper opp mot toppen og samme vei ned av toppen som den de løp opp. Man skal altså innom samme sted (post 3/5) på tur opp og ned fra toppen.

Etter passering av post 5 ned fra toppen følger man stien ned Falkfogdalen via Kjerksteinvatnet (461 moh.), Dalsvatnan og Stabbursdalvatnet. I enden av Stabbursdalvatnet må en krysse elva (vading), før stien går videre på østsiden av Øvre Tverrlivatnet (204 moh.) og Øvre Falkflogvatnet til gårdene på Falkloget. Videre går stien opp østsiden av nedre Falkflogvatnet, ned til Falkflogvika og til slutt langs Valnesvannet til målgang i Sandvika (121 moh.).​​​​​​​