Slik kan du støtte oss økonomisk

Vi er takknemlig for små og store pengegaver, som bidrar til at vi kan gjøre en bedre jobb med aktiviteter, hytter, ruter og samfunnsoppgaver. Det er i hovedsak to måter å bidra på:

Spiller du Lotto, Tipping eller Joker? Da kan du støtte oss med Grasrotandelen

Du kan bestemme at 7 % av innsatsen din skal gå til Bodø og Omegns Turistforening (det belaster verken innsatsen eller premien) ved å knytte vårt organisasjonsnummer til ditt spillerkort. Nummeret er 970918213. Se hvor mye vi har fått fra Grasrotandelen her

Gi en gave til BOTs jubileumsfond

Ved foreningens 150-årsjubileum i 2040 vil fondskapitalen bli benyttet til jubileumshytte eller annen investering i tråd med fondets formål. Gave sendes til konto 4609 09 02881 (NB! Dette kontonummeret kan ikke benyttes til betaling for hytteopphold). Det gis skattemessig fradrag for gavebeløp mellom 500 og 30 000 kroner (2017), forutsatt at giver oppgir navn, adresse og fødselsnummer og gaven er inne på fondets konto senest 22. desember.

Her er vedtektene for jubileumsfondet.