Nyttig info

Når man skal ut på tur er det noen ganger mye man må tenke på, og da kan det være greit med noen huskelister og praktiske tips! På denne siden kan du finne nyttig turinfo, pakkelister for sommer- og vinterturer, samt vilkår for deltagelse på BOTs turer og andre relevante turtips.

Hvem kan delta på turene?

Alle som ønsker kan delta på turene våre, medlem eller ei, dersom ikke annet er oppgitt i turbeskrivelsen. Dersom det er venteliste på turer eller arrangementer vil medlemmer få prioritet. Ellers har vi ulike turgrupper som er myntet på ulike aldersgrupper, men man kan selvfølgelig delta på turer i regi av flere grupper. Barnas Turlag sine turer er først og fremst beregnet på barnefamilier, mens DNT ung sine turer er for de mellom 13 og 26 år (noen ganger for bare deler av denne aldersgruppa, da er det i så fall oppgitt i turbeskrivelsen). Fjellsportgruppa DNT Fjellsport Bodø sine turer er for de fra 18 år og opp, mens seniorgruppa er for den eldre garde.

Annonsering og påmelding

Turene annonseres på våre hjemmesider og  i tillegg til Avisa Nordland, vanligvis tirsdagen før turen.

Følg gjerne med på vår Facebookside og Instagram for inspirasjon og oppdateringer.

På dagsturer er det vanligvis ikke påmelding, med mindre det er oppgitt i turbeskrivelsen.

Påmelding til flerdagsturer skjer under hver enkelt aktivitet her på siden. Her finner du også en turbeskrivelse med detaljerte opplysninger om turen, så som lengde, terreng, oppmøte, transport og hvilket utstyr du må ta med. I noen tilfeller skjer påmelding direkte til turleder, og da er det opplyst i beskrivelsen av den enkelte tur. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding, og at du må gi beskjed så snart som mulig dersom du ikke kan delta likevel. På turer med betaling ved påmelding, blir ikke pengene refundert ved avmelding.

Priser

Dagstur:

Medlemmer: ingen turavgift uansett aldersgruppe

Ikke-medlemmer: kr 120.

Seniorturer: kr 60

Helgetur:

Medlemmer:

Kr 50 pr. dag (150 kr for ei helg) uansett aldersgruppe

Ikke-medlemmer:

Kr 100 pr dag (300 kr for ei helg).

Seniorturer: 50 kr per dag.