Lokale turlag

Bodø og Omegns Turistforening har, i tillegg til alle turgruppene som har tilhold i Bodø, fem lokallag i distriktene rundt Bodø. Disse er lokalisert i Beiarn, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Rødøy, og her er det aktive tillitsvalgte og turledere som lager turprogram og gjennomfører turer året rundt!