HytteSponsorer

Frivillig arbeid er helt avhengig av økonomisk støtte.​​​​​​​Takk til våre sponsorer.
Kanskje din bedrift vil bidra til det enkle, aktive friluftslivet? 

Hytteanlegg

Bidragsyter

Når/Hva 

Argalad- DNT hyttefond- 2019/20: Ny ovn gammelhytta

Beiarstua- COOP Nordland/Salten Aqua
- Gjensidige
- Statsskog/
- Norsk Tipping
Vebjørn Tandberg

- 2018: Støtte til 50årsjubileum
- 2016-17: Bidrag uteområder og sommervann 
- 2000: Badstu-gave,
- 2000: Anneks
​​​​​​​- 1968: Delfinansiert gammelhytta.

Bjellåvasstua

- DNT hyttefond
-  Olav Thon
- Låven Galleri
- Bodo Energi
- Thonstiftelsen
- Eidissen Consult 

- 2021: Nytt naust
- 2020:  Ny toalettløsning 
- 2019: Innramming bilder.
- 2019: Ny vedovn gammelhytta. 
- 2018-19: Nytt kjøkken gammelhytta
- 2014: Ny båt

Gjælentunet
(Hovedhuset, Kårstua og Egnarbua)

- SNN/Nordenfjeldske/Thon
- DNB

- 2018-20: Større oppgraderinger
- 2014: Sponset gapahuken.

Jordbruhytta- Thon- 2017: restaurering vinduer, nytt torvtak, 

Lurfjellhytta

- Thon / Frost

- 2018: Nytt do, Sponsing transport bygging 

Lønsstua- Nordenfjeldske/Thon/DNT
- Låven Galleri
Sparebanken Nord-Norge

- 2019-23: Oppussing/ombygging hytte 1
- 2018: Innramming bilder.
- 2018: Nytt tak hovedhytta

Tverbrennstua- Thon / Nordenfjeldske 
- Sparebanken Nord-Norge

- Eidissen Consult

2019-21: Oppgradering gammelhytta.
2019-21: Oppgradering gammelhytta.

2010: Støtte til bygging nyhytta.

Tåkeheimen- Nordenfjeldske/NFK/Storglomfjord2017-19: Nytt toalettanlegg