BOTs Historie

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) ble stiftet 13. januar 1890. I det følgende beskrives foreningens historie i grove trekk. Foreningens årsmeldinger og årbøker er rike kilder for den som ønsker å fordype seg i en mangfoldig og spennende historie. 

1890 - 1960: Turisme og fjellvandring

Da Bodø og Omegns Turistforening (BOT) ble stiftet, var formålet dels å arbeide for "Hotelvæsenets gode Ordning" og bedrede kommunikasjoner "til Lettelse for de Reisende" og dels å tilrettelegge for varding, føring og overnatting i fjellet.

Ved stiftelsen ble det vedtatt at det skulle bygges "en Udsigtshytte" på Rønvikfjellet. Den første hytta ble innviet 15. juni samme år, og siden hadde foreningen hytte på Rønvikfjellet til 1962. I historien om hyttene inngår både brann, besøkstall på 4000 på samme tid og tysk okkupasjon. I 1929 bygde foreningen bilveien til Turisthytta. Du finner mer om historien til hytta og veien i heftet "Turisthytteveien til Rønvikfjellet 75 år. Kort historisk oppsummering i anledning markeringen 1. september 2004".

 I den første arbeidsplanen inngikk varding av rutene Finejde - Langvandet - Sulitjelma, Sulitjelma - Saltdalen, Bejeren - Saltdalen og Bejeren - Misvær. Førere skulle anskaffes, nattherberger ordnes, og bekvemmeligheter forøvrig skulle søkes forbedret.

Den første fellesturen ble arrangert 10. august 1896, "solformørkelsesturen" til Breivik i Salten med bestigning av Nakken.

I 1931 ble det opprettet egne grupper for de to typene virksomhet, nemlig reisegruppa, som drev det vi i dag vil kalle restaurant- og reiselivsvirksomhet, og fjellgruppa, som drev det vi i dag kjenner som typisk turistforenings-/turlagsvirksomhet.

Reisegruppas virksomhet ble lagt ned i 1959, og reiselivsarbeidet ble overtatt av Reiselivslaget og deretter av Turistkontoret som begge er forløpere for dagens Visit Bodø.

I 1962 lovfestet foreningen å konsentrere sin virksomhet om "fjellarbeidet".

Fra 1930: Hyttene

I 1927 ble det inngått avtale med eierne i Skaiti og Junkerdalen om at foreningen kunne bruke Argaladhytta. I 1931 bygde BOT sin første fjellhytte, Lomihytta i Sulitjelma, et kombinert naust og "innsmett". I 1932 ble Ljøsenhammerstua kjøpt av Statens Skoger, og i 1934 ble Salfjellstua bygd i samarbeid med Lappvesenet. Også Erlingsbu i Bodømarka ble bygd av BOT, i 1942. De fire sistnevnte har med tiden blitt overlatt til andre. 

På 50- og 60-tallet startet oppbyggingen av det hyttenettet BOT har i dag. Lurfjellhytta ble bygd i 1950, Krukkistua og Midtistua ble kjøpt av Televerket i 1951, Bjellåvasstua ble kjøpt i 1967 men brant ned året etter. Ny hytte ble satt opp i 1971. Beiarstua ble bygd i 1968.

I 1989 overtok foreningen et småbruk ved Valnes som fikk navnet Gjælentunet, og ble med det en av de første foreningene i DNT som etablerte seg ved kysten. Våningshuset er blitt et yndet utfartssted for skoleklasser, og med tillegg av nybygde Kårstua og Egnarbua kan Gjælentunet by på overnatting til alle som ønsker det.

Fra 1970: Turaktiviteten

I 1899 ble det ansatt 8 fjellførere på kontrakter som spesifiserte takster og ruter.

Fellesturer av den beskaffenhet som BOT er kjent for i dag var det få av de første årene. I jubileumsårboka fra 1990 står det at det i 1970 ble arrangert fellestur for første gang på mange år. Det var en ungdomstur ledet av Anna og Trygve Blåmoli. Året etter ble det arrangert 4 fellesturer.

I de senere år har turaktiviteten blitt svært omfattende. Fjellsportgruppa BOBTOG ble stiftet i 1978 og har ansvar for årlige fjellsportturer og -kurs. I 1990 ble ungdomsgruppa BOT-U stiftet (omdøpt til DNT ung Bodø i 2005), i 1993 ble småbarnsfamiliegruppa, senere Barnas Turlag, etablert, og i 2005 startet vi Seniorgruppe.

Også i omegnskommunene fikk vi fra 1991 en omfattende turaktivitet, fra 1999 organisert gjennom lokale turlag med eget styre og etter hvert egne vedtekter og årsmøter.

Fra 2000: Samfunnsaktørrollen

På DNTs landsmøte i 2000 ble visjonen "NaTuropplevelser for livet" vedtatt, og DNTs formål ble formulert på følgende vis: "DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag".

Den siste delen av formålet viser at DNT påtar seg en samfunnsoppgave på vegne av friluftslivet. Lokalt har BOT tatt mål av seg til å tale friluftslivets sak i forbindelse med arealplaner, planer for fysisk aktivitet, verneplaner og andre samfunnsforhold som er relevante for friluftslivet. BOT kjente imidlertid sitt samfunnsansvar også før år 2000. Blant annet opprettet foreningen et naturvernutvalg allerede i 1991.

Vi har også gitt ut flere turbøker og kart til glede for allmennheten. I turaktiviteten utvidet til også å omfatte mange nærturer, særlig gjennom Barnas Turlag, men også for voksne.