GPS-spor til nedlasting

Nedenfor finner du GPS-spor for Bodø og Omegns og Sulitjelma og Omegn Turistforeningers ruter, som du kan laste ned til din GPS.

 GPS-sporene er basert på en innsamling som ble fortatt da det store Saltfjellkartet ble laget i 2007. Alle merkede ruter i BOTs og SOTs område ble registrert ved at man gikk gjennom rutene med GPS i plottemodus. For at de sporene som vi har lagt ut her skal være praktisk brukbare, har vi filtrert hver rutebit slik at den har maksimalt 500 punkter som normalt er maksimum som kan ligge i hvert enkelt minne i GPSen. Nøyaktigheten blir allikevel god nok i massevis til å finne fram. Man må selvfølgelig bruke øynene i tillegg. 

 Vi tar forbehold om at det kan bli foretatt mindre justeringer av rutene uten at plottene oppdateres tilsvarende.

 En ulempe ved den reduksjonen av punkter som vi har foretatt, er at sporets lengde blir mer unøyaktig. GPSen beregner lengde på et spor som rette linjer mellom punktene. Ute i terrenget går vi ikke på rette linjer hele tiden. Dermed vil GPSen vise mindre avstand enn det man i realiteten går. Dess færre punkter, jo større blir dette avviket.

Bruk av GPS spor

 Sporene er i .gpx format og kan lastes ned og overføres til GPS'en din ved hjelp av egnede programmer som for eksempel MapSource eller BaseCamp. Dersom du du ønsker å åpne filene i programmer som ikke bruker .gpx format eller GPSen din ikke har nok minne kan du bruke et verktøy som GPSbabel til å endre format og/eller redusere antall punkter.

 Husk at GPS ikke er godt nok som eneste navigasjonshjelpemiddel når man er i fjellet. Elektroniske hjelpemidler kan svikte, og batterier kan gå tom. Ha derfor alltid med kart og kompass, og sørg for at du kan bruke det.

Her er sporene:


Argaladhytta - Balvasshytta
Argaladhytta - Trygvebu
Balvasshytta - Coarvihytta
Beiarstua - Bjellåvasstua
Beiarstua - Gråtådalstua
Beiarstua - Midtistua
Beiarstua - Saltfjellstua
Bjellåvasstua - Bleiknesmo
Bjellåvasstua - Ramskjelvatn
Bjellåvasstua - Russånes
Bjellåvasstua - Tollådal via Djupvatn, via Reinhornskaret
Bjellåvasstua - Tverrbrennstua
Calalveshytta - Fagerlibukta
Calalveshytta - Kjeldvatn
Calalveshytta - Mourkihytta
Coarvihytta - Calalveshytta
Coarvihytta - Jakobsbakken
Coarvihytta - Risedalen
Coarvihytta - Storeng fjellgård
Coarvihytta - Vassbotnfjell
Fellvasstua - Langvatn
Fellvasstua - Namnlaushøgda
Fellvasstua - Gråtådalstua via Skavldalen
Gråtådalstua - Namnlaushøgda via Glomdalen, via Skavldalen
Jordbruhytta - Ramskjelvatn
Jordbruhytta - Stolpen
Jordbruhytta - Tverrbrennstua
Krukkistua - Bjøllånes
Krukkistua - Bolna
Lønsstua - Junkerdalen
Lønsstua - Graddis
Lønsstua - Saltfjellstua
Lønsstua - Storjordstua
Lomihytta - Hanken
Lomihytta - Fv.543
Lurfjellhytta - Åseli
Lurfjellhytta - Børvatn
Lurfjellhytta - Falkflaudalen
Lurfjellhytta - Svartvassetra
Lurfjellhytta - Tverrbrennstua
Midtistua - Saltfjellstua
Midtistua - Lønsdal via Steindalen
Mourkihytta - Fagerlibukta
Ny-Sulis - Hanken
Ny-Sulis - Tverrfjellet - Sorjushytta
Saltfjellstua - Krukkistua
Saltfjellstua - Semska
Saltfjellstua - Tollådal
Storeng fjellgård - Kverva
Storeng fjellgård - Storjordstua
Trygvebu - Forseng
Trygvebu - Graddis
Trygvebu - Storeng via Storengdalen
​​​​​​​Trygvebu - Storeng via Rykkjedalen 
Tverrbrennstua - Fv.812

Spor til riksgrensen:

Sorjushytta

Graddis

Mourkihytta

Mavas

Lairo