7-toppsturen For bedrifter

Friluftsliv er en kilde til trivsel og helse, som igjen påvirker hvor mye vi greier å yte i arbeidslivet. 7-toppsturen er mer enn en tur i marka. Vi tror at rammen med merket løype, konkurranser, premier og mange deltakere kan inspirere personer som er lite aktive fysisk eller ikke tør å gå ut i marka på egen hånd til å prøve - få sansen for - og fortsette med friluftsliv.

Derfor oppfordrer vi bedriftene i Bodø og omegn til å motivere sine ansatte til å delta på 7- eller 3-toppstur. Her er noen tips til motiveringstiltak:

 • Informere om 7-toppsturen via oppslagstavle, internavis, nettsider osv. og oppfordre de ansatte til å bli med. Informasjonsfoldere til utdeling kan fås på BOT-kontoret. Ring oss gjern på tlf 75 52 14 13, send en e-post til post@bot.no, eller kom innom BOT-kontoret.
 • Dekke eller subsidiere deltakeravgiften for de ansatte. 
 • Skape en sosial ramme rundt ved å invitere ansatte (gjerne også familiemedlemmer) til å gå turen sammen. Det betyr at en må avtale tidspunkt for felles avgang og felles rast underveis. Andre ideer:
  Kanskje et par ansatte som ikke går turen, kan tenke seg å stille opp med "suppestasjon" for bedriften et sted i løypa.
  Bedriften kan synliggjøres ved at alle går med et plagg med bedriftens logo.
  Kanskje de som deltok kan møtes samme kveld eller kvelden etter og feire at de har fullført turen.
 • Lage internkonkurranser. I en stor bedrift kan avdelingene konkurrere om å stille med prosentvis flest deltakere. Uansett bedriftens størrelse vil det være populært med trekning av (gjerne friluftsrelaterte) premier blant de som har deltatt. 
 • Utfordre andre bedrifter. En uformell konkurranse mot en konkurrent eller samarbeidspartner der det gjelder å ha prosentvis fleste deltakere. Kanskje kan to bedrifter bli enige om et "veddemål" der den tapende part må gi noe til vinneren (eks kake til fredagskaffen, fruktkurv, ...). Har du gjennomført slike utfordringer? Tips oss gjerne på post@bot.no.
 • Felles treningsturer i forkant av 7-toppsturen. Ekstra fint for den som er usikker på om formen er god nok til å klare 7-toppsturen (eller 3-toppsturen), men det kan også være et fint trivselstiltak for alle ansatte.
 • Fortsette med friluftsliv som trenings- eller trivselstiltak i bedriften på helårsbasis.

Vi tar gjerne imot flere tips, send til post@bot.no.