Hyttebetaling

Takk for at du har oppsøkt denne siden for å betale for opphold på en av våre hytter. 

Betal ved hjelp av appen "DNT hyttebetaling". 

Hvis du ikke har smarttelefon eller ikke ønsker å bruke appen, kan du betale til vår konto 0531 02 95568. Merk betalingen med hytte, ankomstdato eller besøksnummer og navn på de du betaler for. 


Foto: Tor Magne Andreassen