Hyttebetaling 2020

Takk for at du har oppsøkt denne siden for å betale for opphold på en av våre hytter. 

Betal ved hjelp av vår lokale online-løsning

Den lokale løsningen kommer til å bli faset ut innen sommeren. Vi anbefaler derfor at du laster ned den nasjonale appen "DNT hyttebetaling" og bruker den ved neste besøk.


Foto: Tor Magne Andreassen