"Der det er hjerterom er det husrom"

Likevel kan det være greit å vite på forhånd om du deler hytte med flere når du drar på tur. Derfor denne oversikten. Send gjerne beskjed til post@bot.no hvis dere er 10 eller flere som skal på tur sammen. Vi må vite dato, hvilken hytte og omtrent hvor mange dere blir. De fleste hyttene har stor kapasitet, slik at de har plass til flere turfølger. Sammenlign innmeldt antall med kapasiteten på den enkelte hytte. Vær obs på at dette ikke er en reservasjonsordning, så det skal gjøres plass på  hytta også for de som kommer uten å ha meldt fra om det på forhånd.

Så var det oversikten (i Google kalender):