Førerapport fra Statskog Fjelltjenesten pr 8. februar

Foto: Jim To

Fjelltjenesten melder om fine forhold i fjellet i Salten.

Her er rapporten:

I Salten er det nå meget fine forhold i fjellet. Etter det kraftige mildværet for 2 uker siden har forholdene stabilisert seg, og det er kommet 5-10 cm nysnø oppå skaren. Det er fortsatt rikelig med snø i fjellet og på indre strøk, og snømengden er målt til ca 1,5 meter. Vær oppmerksom på at enkelte bekker og mindre elver fortsatt kan være åpne eller ha svak is. Balvatn i Sulitjelma er også islagt, med 26-30 cm istykkelse i fast trasè mellom Naustbukta – Skaitikjeften.
«Skiføret er svært godt i skogen der vinden ikke har tatt. Høyere opp i høgfjellet der vinden har tatt, er det noe is-skare og hardt, men også der fine forhold. Skiforholdene er med andre ord gode og alle oppfordres til å komme seg ut på ski, truger eller til fots der isskaren er hard nok», sier Jim Tovås Kristensen i Statskog Fjelltjenesten.
På ikke regulerte fjellvatn er isforholdene tørre og gode, og det er ideelle forhold for å prøve fiskelykken. Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Dette på grunn av mye is-skare og stedvis dårlige beiteforhold i fjellet.
Kontaktperson i Salten: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318

Skrevet av Berit Irgens 10. februar 2017