Stor oppslutning rundt skredseminar

At toppturer og skikjøring er i vinden er det liten tvil om, og det er derfor svært gledelig at det var så stor interesse rundt skredseminaret fjellsportsgruppa BOBTOG inviterte til lørdag 29. oktober. Det er viktig med sikkerhet og kunnskap rundt skred og skredfare når man ferdes i fjellet, og de 110 plassene til seminaret som ble lagt ut her på siden ble revet bort på 4 dager, og det var mange på venteliste!

Lokal erfaring med skred

Først var det Gaute Hangaas Brenna som fortalte om egne opplevelser med skred, etter at han ble tatt av skred her i Bodøområdet for snart 2 år siden. Han har skrevet masteroppgaven "Levende begravet - den menneskelige faktor i skred", og holdt et personlig og informativt innlegg som nok satte i gang noen tanker hos de som hørte på. En liten konkurranse blant 4 frivillige fra publikum, hvor de skulle bruke skredsøker for å finne en gjemt mottaker i salen, skapte også stemning. Og forhåpentligvis er det noen fra publikum som for alltid kommer til å huske forkortelsen ASSS -Alltid Spade, Sender/mottager og søkestang, og ta det med i sekken når de legger ut på tur i skredutsatt terreng eller drar på topptur! 


Det er viktig å vite hvordan man slår på sender/mottaker og at man har spade og søkestang i sekken!
Det er viktig å vite hvordan man slår på sender/mottaker og at man har spade og søkestang i sekken! Foto: Rune Mareliussen

Skredekspert og forfatter

Etter en liten beinstrekk var det Kjetil Brattlien, skredekspert ved NGI og forfatter til bøkene Den lille snøskredboka (2008) og Snøskred. Livsviktig kunnskap. (2016), som overtok scena. Han viste filmer fra rasområder han har arbeidet i, og fortalte sterke historier om hvordan feilvurderinger kan koste dyrt. Hvorfor skal man absolutt kjøre i så bratt terreng at det er skredfarlig, når man ofte kjører best på ski i mindre bratte områder? Det er kanskje spørsmålet han stilte flest ganger, og som mange kanskje vil huske. Han kom også med en ganske klar oppfordring til de som kjører ski, kanskje spesielt til alle fedrene der ute, om å lage en kontrakt med seg selv som sier at man alltid skal komme hjem og kjøre ski deretter....

Skredkurs

Med så stor interesse rundt skredseminaret håper vi også at mange vil melde seg på skredkurs hos oss til vinteren. Det blir satt opp kurs i midten av mars, og mer info og påmelding kommer i aktivitetskalenderen vår når vinterturprogrammet er klart. Anbefales til alle som tenker å kjøre ski i bratt lende eller bevege seg inn i skredfarlig terreng i vinter!