Is- og snømelding for vinterferien

Sola er tilbake i fjellet!
Sola er tilbake i fjellet! Foto: Arild Bondestad

I forkant av vinterferien kommer vi nå med en fersk førerapport om is- og snøforholdene i fjellet i Nordland og Troms.

De siste ukene har det vært en del snøfall, og det er bra med snø i de fleste fjellområder i Nordland og Troms. Snømengdene varierer imidlertid mye, og det har blitt målt fra 50 cm på indre strøk til over 2 meter i ytre deler av Rana. Isen på uregulerte vatn er generelt svært god, og det er stort sett tørre og fine iser uten overvann. Med andre ord perfekte forhold for isfiske. For å se Statskogs  ismålinger, gå inn på www.iskart.no

Skiføret og forholdene for en skitur er gode. Stort sett flatt snødekke, vindpåvirket i høgfjellet og noe løsere i fjellskogen.

Rasfaren er tilstede i fjellet vinterstid og vil variere fra dag til dag. Følg med på de daglige varslene på NGIs nettsted, www.varsom.no, og ta ingen sjanser. På www.snoskred.no finner du også mye nyttig informasjon om skred og vurdering av skredfare.

Ønsker du mer detaljerte opplysninger kan du finne mye inrofmasjon i den nedlastbare rapporten for de ulike områdene i Nordland og Troms. Den kan du finne her.

Iskunst på vinduet.
Iskunst på vinduet. Foto: Kristian Sivertsen