Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Førevarsel fra Statskog ved inngangen til påsken

Rein i Rago. Vis hensyn!
Rein i Rago. Vis hensyn! Foto: Tore Veisetaune

Statskog melder om godt skiføre i fjellet og lumske isforhold på vatn i lavlandet. 

Her er førerapporten for Salten:

I Salten er det fine forhold i fjellet i forkant av påsken. Skiføret må sies å være bra med ca. 15 cm nysnø på fast underlag. I høyfjellet der vinden tar er det mer fast fokksnø. Det er ellers få vårtegn i fjellet og langt mellom barflekkene.

På ikke regulerte fjellvatn er isene trygge og det er stort sett fine forhold for isfiske. I lavlandet derimot kan isene være det stikk motsatte. Mildværet i mars gjorde at isene svekket seg mye og det er store åpne partier ved inn- og utos. Disse partiene har nå fått en tynn ishinne og er dekt med nysnø.

Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Etter en lang vinter er kondisjonen til reinen veldig redusert.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf 934 23 318

Skrevet av Berit Irgens 7. april 2022