Bilder fra årsmøtet 23. mars

Ordfører Ida Pinnerød overrekker Tussvatnet-nøklene til styreleder Rolf Kåre Jensen
Ordfører Ida Pinnerød overrekker Tussvatnet-nøklene til styreleder Rolf Kåre Jensen Foto: Kari Helene Ofstad

Tussvatnet, hyggelig stemning og en glad hedersmottaker preget møtet. 

Like før jul var alle formaliteter vedrørende overdragelse av bygningene ved nordenden av Tussvatnet til turistforening endelig på plass. På årsmøtet ble overtakelsen markert ved at ordfører Ida Pinnerød overrakte nøklene til bygningene til styreleder Rolf Kåre Jensen. Hun holdt også en liten tale hvor hun satte ord på forventningene om at Tussvatnet skal bli et bynært sted hvor særlig barn og unge kan få sitt første møte med hyttedelings-kulturen som DNT står for.

Etter nøkkelseansen fikk leder av Tussvatnet-komiteen John Tore Pedersen ordet. Han fortalte om planene om å sette i stand bygningene, bygge ei ny hytte og få vekk småskog som har vokst opp de siste tjue årene. Han minnet om at vi må ta hensyn til de samiske kulturminnene på tomta og til fuglelivet på og ved vannet - kvaliteter som krever litt omtanke, men også er en del av attraktiviteten ved stedet. Det er behov for mange frivillige til det arbeidet som skal gjøres. Ta gjerne kontakt med jotope@gmail.com hvis du kan tenke deg å bidra.  

Etter en kort kaffepause med mye trivelig prat, gjøv forsamlinga løs på årsmøtesakene. Sakene var godt forberedt, så forsamlingen godkjente årsmelding og regnskap på strak arm og tok budsjett og planer til orientering. Mot to stemmer ble vedtektene for BOTs jubileumsfond endret slik at det er anledning til å plassere fondsmidlene i aksjefond.

Av tre styremedlemmer som var på valg tok to gjenvalg, mens Inger Johanne Jarnæs kom inn som nytt styremedlem. Styret består da i 2022 av Rolf Kåre Jensen (leder), Kjellaug Ellingsen, Leif Aronsen, Åge Magnussen, Ingunn Anke, Inger Johanne Jarnæs og Roy Navjord. 

Styret kunngjorde at tre personer er tildelt hedersmerket Turistknappen i år: 

  • Stein Ove Johannessen, som er hyttetilsyn på Gråtådalstua og leder for Beiarn turlag
  • Kari Berg, som inntil nylig har vært hyttetilsyn på Lurfjellhytta, rutetilsyn og turleder for bynære kveldsturer
  • Tor Magne Andreassen, som er rutetilsyn, løypetilsyn i Bodømarka, hyttetilsyn på Bjellåvasstua og medlem av hyttekomiteen. Han var den eneste av de tre som kunne være til stede og motta diplom, turistknapp og blomster. De øvrige skal få sine hederstegn så snart anledningen byr seg. 

Til slutt vanket det blomster på avtroppende styremedlem og komiteledere, møteleder og ansatte.

 

Skrevet av Berit Irgens 24. mars 2022