Vil du bli frivillig i Bodø og Omegns Turistforening?

Foto: Ida Johanne Nova

Å være frivillig er meningsfylt, artig og sosialt. Vi trenger folk til mange forskjellige oppgaver. Ta kontakt hvis noe av dette virker interessant for deg!

De frivillige er en forutsetning for at vi kan opprettholde tilbudet vårt. Uten turledere ingen fellesturer, uten hyttetilsyn ikke noe hyttetilbud, uten styret ingen styring, og sånn kunne vi fortsette å nevne alle de oppgavene som løses av mer enn 200 frivillige i Bodø og Omegns Turistforening.

Nå ønsker vi oss flere frivillige til følgende arbeidsoppgaver:

  • Rutekomiteen ønsker seg et medlem til. Denne komiteen har ansvar for å koordinere arbeidet med rutenettet vårt i fjellet. De rekrutterer rutetilsyn som gjør praktisk arbeid i rutenettet, samler inn behov for større vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel legging av klopper og bygging av bruer, uttaler seg om spørsmål fra styret som berører rutenettet og sørger for at arbeidet som gjøres i rutenettet blir dokumentert. 
  • 7-toppskomiteen trenger et medlem til, som kan hjelpe til med å planlegge og gjennomføre 7- og 3-toppsturene i begynnelsen av september. Komiteen møtes ca 5 ganger fra januar til august, og arrangementshelga er det full rulle.
  • Seniorgruppa i Bodø er på utkikk etter ny leder. Oppgaven består i å innkalle til møter i seniorkomiteen, sy sammen turprogrammet sommer og vinter og lage årsrapport på slutten av året. Komiteen består for øvrig av sju engasjerte og dyktige komitemedlemmer. 
  • Redaksjonskomiteen for medlemsbladet "Til fjells" trenger et nytt medlem. Bladet utgis ca 4 ganger i året som et elektronisk nyhetsbrev. Vi søker etter en person som kan skrive om ting som rører seg i foreninga og utarbeide artikler som legges på bot.no. Når artiklene er klare, bygger Svein Henrik opp nyhetsbrevet og sender det til medlemmene. 
  • Naturforvaltningsutvalget bidrar med kunnskap om naturvern overfor styret. De lager forslag til høringsuttalelser i plansaker og andre saker som angår friluftslivet og naturarven. Ti på topp-komiteen rådfører seg med naturforvaltningsutvalget slik at de unngår å legge poster til steder som ikke tåler mye trafikk. Det kan være rovfugl-reir i nærheten, sårbare myrområder med mere. Har du interesse for dette feltet, er du sterkt ønsket som en av medlemmene i dette utvalget. 
  • Gården innerst i Tussvatnet skal bli BOTs første bynære markahytte. En egen komite arbeider med planene for stedet, og de trenger flere hoder og hender. 
  • I tillegg til de faste oppgavene som gjøres i komiteene, dukker det stadig opp enkeltoppdrag som det trengs frivillige til. Eksempler kan være å stå på stand, hjelpe til med arrangementer for barn og unge med spesielle behov, delta på veddugnad og annet. Kanskje du kan tenke deg å stå på lista av folk som kan spørres i slike tilfeller?

Hvis du syns at noe av dette virker interessant, så ta kontakt med daglig leder Berit Irgens på telefon 91614991 eller epost berit.irgens@dnt.no

Foto: Tor Magne Andreassen

Skrevet av Berit Irgens 1. januar 2022