Vil du bli frivillig i Bodø og Omegns Turistforening?

Foto: Ida Johanne Nova

Å være frivillig er meningsfylt, artig og sosialt. Vi trenger folk til mange forskjellige oppgaver. Ta kontakt hvis noe av dette virker interessant for deg!

De frivillige er en forutsetning for at vi kan opprettholde tilbudet vårt. Uten turledere ingen fellesturer, uten hyttetilsyn ikke noe hyttetilbud, uten styret ingen styring, og sånn kunne vi fortsette å nevne alle de oppgavene som løses av mer enn 200 frivillige i Bodø og Omegns Turistforening.

Nå ønsker vi oss flere frivillige til følgende arbeidsoppgaver:

  • Rutekomiteen ønsker seg et medlem til. Denne komiteen har ansvar for å koordinere arbeidet med rutenettet vårt i fjellet. De rekrutterer rutetilsyn som gjør praktisk arbeid i rutenettet, samler inn behov for større vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel legging av klopper og bygging av bruer, uttaler seg om spørsmål fra styret som berører rutenettet og sørger for at arbeidet som gjøres i rutenettet blir dokumentert. 
  • 7-toppskomiteen trenger et medlem til, som kan hjelpe til med å planlegge og gjennomføre 7- og 3-toppsturene i begynnelsen av september. Komiteen møtes ca 5 ganger fra januar til august, og arrangementshelga er det full rulle.
  • Turkomiteen trenger et medlem til, som kan hjelpe til med å organisere turene for voksne. Stikkord her er nye turer, rekruttering av turledere, sikkerhetsrutiner, kvalitetssikring av turene med mere. Det er en fordel om du selv er turleder eller kan tenke deg å bli det. 
  • Redaksjonskomiteen for medlemsbladet "Til fjells" trenger et nytt medlem. Bladet utgis ca 4 ganger i året som et elektronisk nyhetsbrev. Vi søker etter en person som kan skrive om ting som rører seg i foreninga og utarbeide artikler som legges på bot.no. Når artiklene er klare, bygger Svein Henrik opp nyhetsbrevet og sender det til medlemmene. 
  • Så skulle vi gjerne hatt en person til i kalenderkomiteen, som har ansvar for Saltenkalenderen. Komiteen består av to personer fra BOT og to fra SOT, og oppgaven er å velge ut de bildene som skal få plass i kalenderen, lage kartet som viser hvor bildene er tatt, lage bildetekster, selge annonser etc.
  • Løypetilsynene i Bodømarka sørger for å rydde og merke stiene i marka. Et par av løypene er ledige. 
  • I tillegg til de faste oppgavene som gjøres i komiteene, dukker det stadig opp enkeltoppdrag som det trengs frivillige til. Eksempler kan være å stå på stand, hjelpe til med arrangementer for barn og unge med spesielle behov, delta på veddugnad og annet. Kanskje du kan tenke deg å stå på lista av folk som kan spørres i slike tilfeller?

Hvis du syns at noe av dette virker interessant, så ta kontakt med daglig leder Berit Irgens på telefon 91614991 eller epost berit.irgens@dnt.no

Foto: Tor Magne Andreassen

Skrevet av Berit Irgens 1. januar 2022