Gi en skattefri gave til BOTs jubileumsfond

Tverrbrennstua
Tverrbrennstua Foto: Berit Irgens

Både bedrifter og personer kan gi gave til jubileumsfondet og få skattefritak.

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) ble stiftet i 1890 har som formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

BOT har rundt 3400 medlemmer i kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Saltdal, og jobber for at flest mulig skal komme seg ut på tur!

BOTs jubileumsfond ble opprettet i 2008, og har til nå samlet inn om lag 290 000 kroner. Ved foreningens 150-årsjubileum i 2040 vil fondskapitalen bli benyttet til jubileumshytte eller annen investering i tråd med fondets formål. Det kan også bli foretatt utdelinger fra fondet underveis mot 2040.

BOT har planer om investeringer i nye hytter i fjellet, bl.a. på Saltfjellet, samt oppgraderinger av våre eksisterende 14 hytteanlegg. Dette krever betydelige beløp. I tillegg har BOT fått avtale med Bodø kommune om å feste og utvikle deler av kommunens eiendom og bygninger ved Tussvatnet til allmenn benyttelse.

Både bedrifter og privatpersoner kan gi bidrag til Jubileumsfondet.

Etter avtale ved litt større beløp, kan givers navn markeres ved en plakett elle liknende på hytte som støttes økonomisk. Markering kan også skje gjennom omtale i medlemsbladet Til fjells eller på foreningens nettside, som er hyppig besøkt.

Gaver sendes til konto 4609 09 02881. Det gis skattemessig fradrag for gavebeløp mellom 500 og
50 000 kroner, forutsatt at bedrifter oppgir firmanavn, adresse og organisasjonsnummer og personlige skatteytere oppgir navn, adresse og fødsels- og personnummer. Gaven må være inne på fondets konto senest 31. desember for å få skattefradrag for 2021.

Nærmere opplysninger kan gis ved henvendelse til BOT på tlf. 755 21413 eller på epost til post@bot.no.

Skrevet av Berit Irgens 2. desember 2021