Vi søker ny medarbeider på BOT-kontoret

Som ansatt får du jobbe sammen med våre fantastiske frivillige!
Som ansatt får du jobbe sammen med våre fantastiske frivillige! Foto: Ida Johanne Nova

Vi søker en medarbeider som blant annet skal være koordinator for vårt ungdomsarbeid. 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er en ideell organisasjon tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) hvis formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningen tilbyr merkede stier, hytter tilgjengelig for allmennheten og et bredt utvalg av turaktiviteter til medlemmer og andre interesserte. Kommunikasjon med medlemmer og andre friluftsinteresserte samt offentlige myndigheter er også viktige oppgaver.

Virksomheten er i stor grad basert på dugnad. Ca 180 tillitsvalgte bidrar årlig med 7-8 årsverk. Aktiviteten understøttes og koordineres av en administrasjon som teller tre medarbeidere. Den ene av disse stillingene er nå ledig.

Følgende oppgaver vil inngå i stillingen:

 • Gi administrativ bistand til DNT ung, Barnas Turlag og andre grupper av frivillige
 • Delta i markedsføring og videreutvikling av tilbudet
 • Avløse i ekspedisjonen ved behov
 • Varierte kontoradministrative oppgaver
 • Veilede tillitsvalgte og brukere av tilbudet

For øvrig må en liten administrasjon være fleksibel og ha overlappende kompetanse på de oppgavene som skal gjøres.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskolenivå
 • Erfaring fra og interesse for friluftsliv, og gjerne kjennskap til foreningens tilbud
 • Erfaring med formidling (eks. web, sosiale media, foto, trykksaker)
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Erfaring med organisasjonsarbeid

Stillingen vil være 80 % eller 100 % etter hva vi blir enige om.

Det er fint om den som tilsettes kan tiltre ca 20. juli.

Lønn etter avtale. Arbeidstid: Dagtid, men noe kveldsarbeid (møter) må påregnes.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Berit Irgens, berit.irgens@dnt.no, 91 61 49 91.

Søknad med CV samt kopi av relevante vitnemål sendes til berit.irgens@dnt.no innen 10. mai 2021.

Skrevet av Berit Irgens 27. april 2021