Æresmedlem Carl A Boe er gått bort

Carl A Boe døde 22. februar, 90 år gammel. Her kan du lese minneordet som ble fremført i kirka under bisettelsen 

Carl ble aktiv i Bodø og Omegns Turistforening – også kalt BOT - i 1987, og han hadde mange ulike verv i foreninga inntil han pensjonerte seg for to år siden. Han var styreleder i seks år fra 1989. I denne perioden økte medlemstallet i foreningen fra ca 1000 til 2500.

Carl var en viktig bidragsyter da rutenettene til de lokale foreningene på begge sider av svenskegrensa ble koblet sammen til Nordlandsruta og Nordkalottruta. Han var også sentral i arbeidet med å utvide BOTs eget hytte- og rutenett i fjellet.

Han hadde mye kunnskap om kart og om turområdene i Salten, og kunne derfor gi viktige faglige bidrag til Saltfjellkartet, Bodømarkakartet, Friluftskart for Salten, Stikart for Bodø og Det store Saltfjellkartet.

Friluftsliv i hverdagen og nærområdet var en hjertesak. En lang periode hadde han ansvar for skilting og merking av løyper i Bodømarka. Han var pådriver da BOT i en periode merket «dagens løype» i marka og med det bidro til å gjøre skiturmulighetene bedre kjent.

Carl var en viktig støttespiller da BOT etablerte tilbud til barnefamilier, som etter hvert ble en nasjonal satsing på Barnas Turlag fra 1999. En viktig del av satsingen var overtakelsen av Gjælentunet i 1989, et nedlagt småbruk som er blitt et yndet overnattings- og utfartssted for skoleklasser, speidergrupper og andre. Dette var et av de første overnattingstilbudene ved sjøen i regi av en medlemsforening i Den Norske Turistforening – også kalt DNT.

Carl var redaktør for turboka «På tur i Bodø» som kom ut første gang i 1996. Boka var den første i en serie av turbøker i Salten som han tok initiativ til overfor Salten friluftsråd. Han var også redaktør for boka «Turisthyttene på Saltfjellet og i Sulisfjella», og han bidro i bøkene «Til fjells i Nordland» og «Til fots i Norge».

2002 var FNs internasjonale Fjellenes år. I den anledning arrangerte vi Fjellfest i Storengdalen, med Carl som festgeneral. På programmet stod tale om fjellenes betydning, spekemat, trekkspillmusikk og dans. Været var usedvanlig vått, men stemningen var på topp blant de 70 gjestene. Dette får stå som et eksempel på alle de gangene Carl tok initiativ til samlinger, markeringer og hyggelige lag. Han elsket selv å delta, og han skjønte at slikt er med på å styrke tilhørigheten for medlemmer og tillitsvalgte i en ideell organisasjon.

I 2005 tok Carl initiativ til 7-toppsturen Bodø, et dagsturarrangement i Bodømarka med deltakerregistrering og deltakerpremier. Han gjorde grundige forundersøkelser hos Bergen turlag, som har arrangert 7-fjellstur i snart 70 år, og grunnlaget ble lagt for ei massemønstring for friluftsliv som er blitt lagt merke til nasjonalt. På det meste har vi hatt over 4000 deltakere, og arrangementet er fortsatt levende og i utvikling.  

Samme året tok han på seg ansvaret med å arrangere et skikurs for voksne nybegynnere. Nesten alle deltakerne hadde minoritetsbakgrunn. Både deltakere og instruktører frydet seg, og kurset var en spore for foreningen til å få i gang aktiviteter som skulle trekke til seg et større mangfold av deltakere. Her har vi fortsatt en vei å gå før vi speiler samfunnet rundt oss.

De fleste bodøværinger har vært på Keiservarden og brukt retningsskiva som viser retning, avstand og høyde for 61 landemerker som kan ses derfra. Også den var Carl sitt verk. Den kom på plass i 2009, og Bodøs ordfører stod for innvielsen. Høsten 2020 kom gullsmed Opal i Bodø med en smykkeserie inspirert av retningsskiva. Carl gledet seg stort over dette.

Han var også aktiv i organisasjonsbygging, både internt og eksternt. Internt kom en robust komitestruktur på plass, der også omegnskommunene ble trukket med. Eksternt var han blant annet involvert i etableringen av Bodømarkas Venner, Salten friluftsråd, Nordland nasjonalparksenter, Turistforeningene i Nordland og Bodø friluftsforum. Han var også en aktiv pådriver i utviklingen av DNT som landsforening. Tidligere var det ei forening for Oslo og ei for resten av landet. DNTs generalsekretær Dag Terje Solvang har bedt meg spesielt om å si at hele DNT familien er takknemlig for at han bidro til å samle alt til ett rike.

Ved siden av alt det administrative arbeidet og de store prosjektene var han aktiv som turleder. Han likte å lede turer i områder som har en spennende kulturhistorie eller ikke er så godt kjent blant turfolk flest. Han laget tre turopplegg for Dronning Sonja i sin lederperiode, og for noen få år siden la han opp en fjerde tur for henne her i området.

Alt arbeidet ble gjort vederlagsfritt på dugnad. Enkelte år var han registrert med mer enn 1000 dugnadstimer for BOT. Kvaliteten på arbeidet var førsteklasses. Han var også flink til å samarbeide med andre. Han var utadvendt, han var en strateg og han hadde ordet i sin makt. Derfor fikk han det ofte som han ville. Samtidig var han lydhør og omtenksom overfor andre og ydmyk på egne vegne.

Carl mottok tre hedersbevisninger for sitt arbeid i turistforeninga og for friluftslivet; DNTs «Hedersknappen» i 1996, æresmedlemskap i BOT i 1997, og Kongens fortjenstmedalje i 2010.

Vi er dypt takknemlig for alt han har gjort for foreninga og for friluftslivet. Han kommer til å bli husket i mange år. Jeg lyser fred over Carl sitt minne.

Carl viste retningsskiva til kongeparet da de var her i forbindelse med åpning av Keiserstien
Carl viste retningsskiva til kongeparet da de var her i forbindelse med åpning av Keiserstien
Carl sammen med 7 av de andre æresmedlemmene og styreleder under feiring av Harald Buvik sin 90-årsdag
Carl sammen med 7 av de andre æresmedlemmene og styreleder under feiring av Harald Buvik sin 90-årsdag Foto: Kari Helene Ofstad
Carl foredro for tillitsvalgtsamlingen på Gjælentunet i 2015
Carl foredro for tillitsvalgtsamlingen på Gjælentunet i 2015 Foto: Bjørnar Nystrand

Skrevet av Berit Irgens 4. mars 2021