Nordlandsruta tar form

Logoen til Nordlandsruta
Logoen til Nordlandsruta

Snart blir det enklere å gå Nordland på langs. BOT er med på spennende prosjektsamarbeid.

I september 2020 gikk startskuddet for et 5-årig prosjekt som har som mål å gjøre Nordlandsruta både bedre, mer kjent og ikke minst til en vandringsrute alle vi gå. Nordlandsruta er en 650 km lang merka tursti som går langs grensa mellom Norge og Sverige gjennom Nordland. Den strekker seg fra Børgefjell nasjonalpark i Hattfjelldal og til Bjørnfjell stasjon ved Ofotbanen i Narvik. Langs ruta er det i dag 40 husvære. Nordlandsruta har en rekke innfallsporter slik at den kan gås etappevis.

Langs Nordlandsruta ligger Nord-Norges tre største fjell, Norges nest største innsjø, et femtitalls fiskevann, en rekke bremassiv og unike natur-og kulturlandskap. Ruta går gjennom 6 reinbeitedistrikt og gjennom fem samiske  språkområder. Ruta går gjennom tre Nasjonalparker og en rekke verneområder. Deler av ruta går gjennom Laponia verdensarvområde.

Nerven i Nordlandsruta utgjøres av den merka turstien som et etablert og drives av seks berørte turistforeninger. Disse eier og driver også 26 av husværene langs ruta, mens de 14 andre husværene drives av private. De BOT-hyttene som er med i Nordlandsruta er Lønsstua, Trygvebu og Argaladhytta. 

Skal gjøre Nordlandsruta til en turrute alle vil gå

En rekke aktører har nå gått sammen om å videreutvikle Nordlandsruta. Prosjektet skal se på behovet og mulighetene for å bedre infrastrukturen i ruta (stien, husvære, flere hvilke buer, nye trasèer, bruer o.a.). Videre skal prosjektet søke å gjøre Nordlandsruta mer kjent. Det skal opprettes egen nettside for ruta, og det planlegges bokutgivelse og digital registrering av besøk langs ruta. Også ting som gjør det lettere å gå ruta vil bli søkt utviklet. Dette kan være alt fra transport til og fra start og stoppesteder, lettsekkturer, søppelhandtering underveis og matforsyningsordninger.

Et samarbeidsprosjekt

Salten friluftsråd har påtatt seg prosjekteierskapet og det er etablert en styringsgruppe med representanter fra Narvik kommune, Nord-Norsk reiseliv, Statskog, Nordland fylkeskommune, Midtre Nordland nasjonalparkstyre og turistforeningene. BOTs representant i styringsgruppa er Solveig Strøm fra Saltdal. 

Etter prosjektslutt i 2024 har Polarsirkelen turlag sagt seg villig til å drive iverksatte fellestiltak videre.

Vil du følge med på hva som skjer i prosjektet, så anbefaler vi å følge Nordlandsruta på Facebook.


Styringsgruppa for prosjekt Nordlandsruta
Styringsgruppa for prosjekt Nordlandsruta

Skrevet av Berit Irgens 18. februar 2021