Saltfjellet - Svartisen Nasjonalpark endelig fullført

"En unik opplevelse og en fin tur inn til Marmorslottet i utkanten av Mo i Rana.  Et fantastisk verk laget av naturen selv gjennom årtusener. Vannet er friskt og har en nydelig blåfarge." Marmorslottet er nå blitt en del av Nasjonalparken.
"En unik opplevelse og en fin tur inn til Marmorslottet i utkanten av Mo i Rana. Et fantastisk verk laget av naturen selv gjennom årtusener. Vannet er friskt og har en nydelig blåfarge." Marmorslottet er nå blitt en del av Nasjonalparken. Foto: Sara Elise Sandnes Augland

Tekst ført i pennen av Audun Sandberg, som er en del av Naturforvaltningsutvalget i Bodø og Omegns turistforening. Han har lagt inn mye tid og energi i arbeidet med utvidelsen av Nasjonalparken - og vi er svært takknemlig. 

Den 16 oktober 2020 ble vernet av Saltfjellet – Svartisen Nasjonal park endelig fullført. Det var en gledens dag for turistforeningene i Nordland, særlig for Bodø og Omegns Turistforening og Polarsirkelen Turlag (tidl Rana Turistforening) som har kjempet for denne i mange generasjoner.  Selve Nasjonalparken er utvidet sør-vestover slik at den nå også omfatter de spektakulære områdene ved Austerdalsisen, Glomdalen (med marmorslottet) og Melfjordloftan.

Da Nasjonalparken først ble opprettet i 1989 (som den siste fra den opprinnelige Landsplan for Nasjonalparker 1964) skjedde det etter et stort kompromiss i Stortinget hvor «Spar Saltfjellet-aksjonen» vant, men hvor det samtidig ble gitt tillatelse til kraftutbygging i fem vassdrag: Beiar-utbyggingen, Melfjord-utbyggingen, Nord-Rana-utbyggingen, Saltdal-utbyggingen og Stor-Glomfjord-utbyggingen. Bare den siste ble faktisk utbygget, men for de øvrige ble de utbyggbare elvestrengene: Bjøllåga, Tespåga, Blakkåga og Glomåga (med til sammen 2770 GWh potensiell vannkraft)  skåret ut av Nasjonalparken. Parken var nesten delt i to av en lang «kile» langs Blakkådalen og trass i at den var en seier for naturvernet, framstod den som en amputert nasjonalpark med dårlig arrondering helt fram til nå i 2020. I tillegg truet planene for «Svartisenutbyggingene» naturverdiene og friluftsinteressene – denne trusselen kulminerte i aksjonen mot tilriggingen for Beiarnutbyggingen høsten 2000 og Statsminister Stoltenbergs historiske nyttårstale om at de store vasskraftutbyggingers tid i Norge var forbi !

Bodø og Omegns Turistforening og daværende Rana Turistforening har siden 2001 presset på fylkesmann, miljødirektorat og departement for en ferdigstillelse av den ufullendte nasjonalparken, og det er resultatet av 20 års møysommelig påvirkningsarbeid vi nå kan glede oss over. Både vi i turistforeningene – og naturverninteressene ønsket oss en stor nasjonalpark med mest mulig ensartede vernebestemmelser. Men på grunn av at både grunneiere og næringsinteresser øvde sterk innflytelse i utvidelses- og vernerevisjonsprosessen, så ble det ikke slik: Nasjonalparken er omgitt av tre landskapsvernområder og fire naturreservater som hver har egne verneforskrifter. Et tidligere naturreservat (Storlia) er  innlemmet i nasjonalparken. Et nytt stort landskapsvernområde på Melfjordloftan – vest for nasjonalparken - var foreslått, men etter to års behandling i departementet ble to av tre spektakulære fossefall - Ytre og Indre Stelåga tatt ut og frigitt for eventuell kraftutbygging. Det mest spektakulære fossefallet – fra bre til fjord, ble imidlertid vernet som det nye Nattmoråga landskapsvernområde. Alle de utskårne elvestrengene fra 1989 er imidlertid inntatt i parken og totalt sett er de samlede verneområdene i Saltfjellet-Svartisen-området nå sikret for framtidige generasjoner av turgåere.

En kort illustrert oversikt over de ulike endringene som er gjort i forbindelse med fullføringen av denne verdifulle nasjonalparken finner du her :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vernar-verdifull-natur-ved-saltfjellet-svartisen/id2770673/

Kart over Saltfjell-Svartisen Nasjonalpark slik den nå er blitt finner du her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/52752d9741364654925544bfc567e010/saltfjellet-svartisen-nasjonalpark---vernekart.pdf

Skrevet av Monika Holand 28. oktober 2020