Ødelagt bru ved Tverrbrennstua

Foto: Stein Ove Johannessen

Brua over elva ved utløpet av Tverrbrennvatnet har fått hard medfart i vinter, se bildet.

Brua er helt ødelagt og er nå fjernet. Det er fortsatt godt med snø på Beiarfjellet. Snøsmeltinga gjør elva stor, så vi fraråder å gå til Tverrbrennstua inntil elva er blitt mindre. Rutekomiteen og Statskog arbeider med å få på plass ny bru. 

Skrevet av Berit Irgens 26. juni 2020