Ledig stilling i Bodø og Omegns Turistforening

Foto: Svein Henrik Hedenstad

Vi søker vikar for vår ungdoms- og aktivitetskoordinator, som skal ha et års permisjon. Søknadsfrist: 1. juni. 

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er en ideell organisasjon hvis formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningen tilbyr merkede stier, hytter tilgjengelig for allmennheten og et bredt utvalg av turaktiviteter til medlemmer og andre interesserte. Kommunikasjon med medlemmer og andre friluftsinteresserte samt offentlige myndigheter er også viktige oppgaver.

Virksomheten er i stor grad basert på dugnad. Ca 180 tillitsvalgte bidrar årlig med 7-8 årsverk. Aktiviteten understøttes og koordineres av en administrasjon som teller tre medarbeidere. Den ene medarbeideren skal ha ett års permisjon fra 1. august, og vi søker en vikar som kan ivareta hennes oppgaver.

Følgende oppgaver vil inngå i stillingen:

 • Gi administrativ bistand til DNT ung, Barnas Turlag og andre grupper av frivillige
 • Delta i markedsføring og videreutvikling av tilbudet
 • Avløse i ekspedisjonen ved behov
 • Varierte kontoradministrative oppgaver
 • Veilede tillitsvalgte og brukere av tilbudet

For øvrig må en liten administrasjon være fleksibel og ha overlappende kompetanse på de oppgavene som skal gjøres.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskolenivå
 • Erfaring fra og interesse for friluftsliv, og gjerne kjennskap til foreningens tilbud
 • Erfaring med formidling (eks. web, sosiale media, foto, trykksaker)
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Erfaring med organisasjonsarbeid

Det er fint om den som tilsettes kan tiltre ca 20. juli.

I utgangspunktet er dette en full stilling, men koronasituasjonen eller søkeres preferanser kan medføre at det blir en delstilling. Lønn etter avtale. Arbeidstid: Dagtid, men noe kveldsarbeid (møter) må påregnes.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Berit Irgens, berit.irgens@dnt.no, 91 61 49 91.

Søknad med CV samt kopi av relevante vitnemål sendes til berit.irgens@dnt.no innen 1. juni 2020.

Skrevet av Berit Irgens 15. mai 2020