Turaktivitet, men fortsatt stengte hytter

Foto: John Petter Nordbø

Etter å ha avlyst alle fellesturer i mange uker, kommer det endelig en gladnyhet! Fra 1. mai starter vi forsiktig opp med turaktivitet igjen, med ganske strenge smitteverntiltak. For hyttene sin del er det enda strengere tiltak, og dermed er det en del arbeid som gjenstår før vi kan gjenåpne. 

Tiltak på fellesturer

Vi er kjempeglade for å kunne arrangere turer igjen, selv om organiseringen ikke er helt som den var tidligere. Alle skal føle seg trygg på tur med oss, derfor er det noen retninglinjer som må følges for å kunne arrangere turer igjen. Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges, men trenger selvfølgelig hjelp fra deltagerne for å få det til å fungere. Dersom deltagerne ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate gruppa. Her er retningslinjene DNT har satt for gjennomføring av fellesturer:

 • Alle som skal delta på fellesturer må selvfølgelig være friske og ha god allmenntilstand. Føler du deg slapp, har luftveisplager eller forkjølelsessymptomer må du holde deg hjemme.
 • Alle deltagere må melde seg på tur via vår hjemmeside. Det gjelder enten det er korte eller lengre turer, og årsaken er at vi må begrense størrelsen på turgruppen, og vi må ha kontaktinformasjon til alle deltagere dersom noen blir syke i etterkant. Du finner oversikt over alle turene med påmelding her.
 • Turen skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader, og gruppen skal ha fokus på å unngå situasjoner som kan potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 
 • På turen skal man gå i grupper på 5 personer, og holde 2 meters avstand. Er man fra samme husstand/smitteenhet kan man gå sammen, men holde avstand til andre. I noen tilfeller kan flere «femmergrupper» inkluderes i samme aktivitetstilbudet. Da er det en forutsetning at det skal holdes god avstand mellom gruppene, og samlet skal gruppene aldri overstige 15-20 deltakere. «Femmergruppene» skal ha faste deltagere, slik at de samme fem går hele turen sammen.
 • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltagere og turledere.
 • Utstyr skal ikke deles. Alle må ha med seg det de trenger for turen, enten det gjelder turutstyr, mat eller drikke. Det tilberedes ikke felles måltider, og vi kan heller ikke låne ut utstyr fra kontoret.
 • Samkjøring organiseres ikke, og det anbefales at kun personer fra samme husstand/smitteenhet kjører sammen. 


Egnarbua og Gjælentunet vil kanskje bli en av de første hyttene som åpner om noen uker.
Egnarbua og Gjælentunet vil kanskje bli en av de første hyttene som åpner om noen uker. Foto: Elin Hansson/ DNT

Hytteåpning

Vi vet at det er mange som venter på at hyttene skal åpne igjen, og det gjør jammen vi også! Som mange har fått med seg har DNT gått ut og sagt at hyttene gradvis skal åpne fra 1. mai, men dessverre er det ingen av BOTs hytter som åpner da. Som man ser av smitteverntiltakene for turaktivitet over er det ganske strengt, og for hyttene er det enda mer som må gjøres klart før vi kan åpne. Det er viktig at alle kan føle seg trygge på hyttetur, og at vi ikke sprer smitte gjennom våre hytter, så det må gjøres et grundig forarbeid. Blant annet innebærer dette praktiske ting, som å få utstyr, oppslag, engangskluter, vaskemidler/håndsprit til hyttene, og mer bakenforliggende oppgaver, som å få bookingsystemer på plass. 


Det kommer oppslag på hyttene og mer informasjon i våre kanaler før hyttene åpner, men mens du venter kan du lese gjennom punktene under, som er noen av de tingene man må vite før man skal bruke en DNT-hytte igjen:

 • Alle besøk på hyttene MÅ forhåndsbookes! Vi er vant til at vi bare kan ta DNT-nøkkelen i lomma og traske til hytta, men det blir det en stund til du får mulighet til å gjøre igjen. Når vi åpner må alle besøk bookes, derfor jobber vi nå med å få på plass bookingsystem på flere hytter.
 • Det er ikke tillatt med flere enn 5 personer på hytta samtidig, utenom familier/personer fra samme smitteenhet. Alle fem må forhåndsbestille plass i samme booking, det betyr at det er en person som må booke plass for alle fem, og at ingen andre enn samme reisefølge kan dele hytta.
 • Det skal være 72 timer mellom hvert besøk, og det er også en av grunnene til at alle besøk må forhåndsbookes. 
 • Besøkende er selv ansvarlig for rehold, både under besøket og når de forlater hytta. Dette er noen strengere som følge av smittefare, og egne oppslag vil bli hengt opp på den enkelte hytte.
 • Alle som skal på hyttetur må være friske og ha god allmenntilstand. Mistenker man smitte, er forkjølet, har luftveisplager, feber eller føler seg slapp - bli hjemme!

Det var altså noen punkter, og mer informasjon kommer når vi vet mer. Sannsynligvis blir det de veinære hyttene som åpner først, da det rent praktisk er lettest å få fraktet ut utstyr og oppslag til disse, samt at flere av dem allerede har bookingsystem. Vi jobber med saken, både ansatte og frivillige, og håper på åpning ganske snart!