Heder til Terje, Hans Magnus og Alester

Et driftig trekløver
Et driftig trekløver

På digitalt styremøte 25. mars vedtok styret å tildele hederstegn til tre av våre tillitsvalgte. 

Det er Terje Øiesvold, Hans Magnus Herstad og Alester Hansen som hedres på denne måten. 

Terje Øiesvold er tildelt Turistknappen. Den får han får sin innsats i BOT siden 1997. Han kom først inn som medlem av Bodømarkautvalget, men etter et par år tok han overgang til naturforvaltningsutvalget, som han fortsatt sitter i. De siste årene har han ledet utvalget. Han var dessuten redaktør for årboka "Så du det? Naturopplevelser for livet" som medlemmene fikk i posten før jul i 2019.


Terje Øiesvold
Terje Øiesvold

Hans Magnus Herstad er tildelt Æresmedlemskap, som er den høyeste utmerkelsen man kan få i BOT. Han begynte sin karriere i foreningen på begynnelsen av 80-tallet, i BOBTOG (som i dag heter DNT fjellsport Bodø). Han var spesielt interessert i grotter, og ble raskt oppnevnt til grottekontakt. Han var også turleder. I 2000 ble han med i hyttekomiteen, hvor han blant annet koordinerer utstyrsinnkjøp til hyttene og sammenstilling av statistikken for hyttedriften. Han er også en ivrig dugnadsdeltaker. 


Hans-Magnus Herstad
Hans-Magnus Herstad

Også Alester er utnevnt til Æresmedlem, og BOT har med ham 11 nålevende æresmedlemmer. Alester kom inn i som tillitsvalgt i 1989. Han har sittet i rutekomiteen, felles komite for hytter og ruter og i valgkomiteen. Fra 1996 har han vært rutetilsyn på ei av rutenettets mest krevende strekninger, fra Lønsdal til Midtistua gjennom Steindalen. Fra 2005 har han sammen med kona Kari vært hyttevertskap på Kårstua på Gjælentunet. Han er også med på dugnader utenom Gjælentunet, og det hender at han er turleder, særlig på historiske turer. 


Alester Hansen
Alester Hansen

Vanligvis deles utmerkelser ut på årsmøtet. På grunn av koronasituasjonen er årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Men så snart det lar seg gjøre vil årets hedersmottakere bli gjort stas på ved en passende anledning. 

BOT har ca 180 tillitsvalgte, som til sammen jobber 7-8 årsverk i året for at hjulene i foreninga skal gå rundt. Uten dem hadde det ikke vært mulig å drive virksomheta vår. Stor takk til hver og en for det du bidrar med!

Skrevet av Berit Irgens 2. april 2020