Heftye inspeksjonsturer

Foto: Telemuseet

Sønnen til DNTs grunnlegger var telegrafdirektør, og i 1911 gjennomførte han en «inspeksjonstur» langs Telegrafruta over Saltfjellet.

Fra arkivet

Bildemateriell forteller om en telegrafdirektørs reise gjennom Nord-Norge med bruk av hestetransport og ski. Bildene viser at Thomas Heftye med følge gikk langs Bjelåvassryggen mot Langånesfjellet den 9. mars 1911. 


Telegrafdirektørens arv

Heftye var aktiv i politikken, og ønsket å fullføre innløsningen av private lokale telefonselskap. Heftye tok også initiativ til å fristille Telegrafverket fra statsbudsjettet, men med liten suksess. Den viktigste telemessige arven fra Thomas Thomassen Heftye består i at han begynte en omfattende utbygging av langlinjenettet, samt at han drev gjennom en satsing på radiotelegrafiteknikk i nasjonsbyggingens tjeneste. Det gjaldt blant annet forbindelsen mellom stasjonene på Ingøy Finnmark og Green Harbour på Svalbard (1911).


I farens fotspor

Heftye hadde fått med seg interessen for sport og friluftsturisme hjemmefra. Han var formann i Landsforeningen for Reiselivet 1912-18, også formann i Den Norske Turistforening (1918-21) og i den nasjonale olympiske komité ved lekene i Athen 1906 og i London 1908. Heftye ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1903, fikk kommandørkorset av 1. klasse 1912 og storkors 1915; han var kommandør av Dannebrogordenen, ridder av den franske Æreslegionen og hadde en rekke andre utenlandske ordener. 


Turistforeningens begynnelse

Sønnen hadde vokst opp med en samfunnsengasjert far. DNTS grunnlegger så på naturen som verdifull i seg selv, noe som var spesielt for sin tid. Han var opptatt av den helsemessige betydningen av å være ute. «Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land» sa han på stiftingsmøtet til DNT. Siden har ordene vært en rettesnor for organisasjonens utvikling. 


Telegrafruta

Ruta er ei historisk vandrerute som går fra Bjøllånes i Rana over Saltfjellet til Russånes i Saltdal. Den er resultat av at det ble strukket telegraflinje over Saltfjellet i 1860-årene. Linjen gikk gjennom hele Nord-Norge og bant landsdelen sammen med sør. Under arbeidet ble det bygd enkel vei og såkalte telegrafstuer langs ruta. 


Spor fra fortiden

100 år etter at Telegrafruta stod ferdig ble den revet, men i dag er fortsatt mange kulturminner synlig i fjellet. Midtistua og Krukkistua er to av de opprinnelige stuene, og er en del av DNTs hytte- og rutenett som er med på å gjøre naturen tilgjengelig for allmennheten. 


Omkom i togulykke

Thomas Thomassen Heftye omkom, sammen med arkitekt Erik Glosimodt og flere andre samfunnstopper, i jernbaneulykken ved Nidareid 19. september 1912, i forbindelse med åpningen av Dovrebanen. 


Kilder: Store Norske Leksikon og Den Norske Turistforening