Tine, Knut og Erlend ble hedret på årsmøtet

Foto: Tor Magne Andreassen

Og vil du vite hvordan det gikk med navnesaken?

På generalforsamlingen onsdag 27. mars var det tre personer som smilte ekstra bredt. Det var de tre tillitsvalgte som styret hadde vedtatt å tildele foreningens hederstegn. 

Tine Tangen mottok Turistknappen for sin innsats siden 2006, først i 7-toppskomiteen og deretter i turkomiteen. Hun er også en ivrig turleder, både sommer og vinter. 

Erlend Fjose mottok Turistknappen for sin innsats fra 2003. Han har vært leder og styremedlem i BOBTOG, tilsyn på Tåkeheimen, medlem av styret for BOTs jubileumsfond, medlem av rutekomiteen, medlem av kursutvalget og medlem av årbokskomiteen 2010.  Han er også turleder og kursleder. 

Knut Storteig fikk den gjeveste utmerkelsen man kan få - æresmedlemskap - for sin store innsats for foreningen fra han kom inn som dugnadsdeltaker i 1993. Han har vært med på utallige dugnader på hyttene, han sier sjelden nei til å stå på stand, og han hjelper til der han ser at det trengs. Ett eksempel er at han de siste årene på eget initiativ har påtatt seg å gjøre klart slik at BOT har kunnet delta i borgertoget på 17. mai. Knut har vært tilsyn på Gjælentunet, Lurfjellhytta og Tverrbrennstua (der han fortsatt huserer). De siste årene har han vært medlem av hyttekomiteen, fra 2018 som leder. Og han er en ivrig turleder, både sommer og vinter. 

Ellers knyttet det seg spenning til om styrets forslag om endring av foreningsnavn til DNT Bodø og Omegn ville få det nødvendige to tredjeldels flertall. Etter en debatt hvor det var sterke meninger både for og imot forslaget, og flere alternative forslag ble luftet, vedtok generalforsamlingen å utsette saken til neste år. I mellomtiden vil saken bli diskutert i flere fora, og det vil antakelig komme inn flere andre navneforslag. 

Komplett referat fra generalforsamlingen finner du her

Skrevet av Berit Irgens 8. april 2019