Ledige verv

Foto: Ida Johanne Nova

Vi trenger nye frivillige i flere posisjoner i tillitsvalgtapparatet. Bli med i det fine fellesskapet vårt!

De tillitsvalgte utgjør bærebjelken i Bodø og Omegns Turistforening. De bemanner komiteer og utvalg som gjør mye av jobben i foreninga. Noen bidrar med 20-30 timer, andre kommer opp i et par hundre timer i året. Som takk får de være med i et flott fellesskap, og de får overnatte gratis på hyttene våre. Vi har verv ledig i følgende komiteer:

  • Rutekomiteen. Denne komiteen har det overordnede ansvaret for rutenettet i fjellet. De hjelper rutetilsynene med organisering av større vedlikeholdsoppgaver, samler inn rapporter om arbeidet som er gjort på den enkelte ruter og setter sammen til en samlet årsrapport, utarbeider søknader om klopping, bruer etc sammen med administrasjonen og arrangerer fellesmøte for rutetilsynene. Nærmere informasjon: Sissel C Tverli  tlf 913 99 196
  • Arrangementskomiteen. Denne komiteen har ansvar for program og gjennomføring av våre åpne medlemsmøter. 1-2 møter pr halvår. Nærmere informasjon: Berit Irgens 916 14 991
  • Redaksjonskomiteen for Til fjells. Denne komiteen har ansvar for tekst og bilder til medlemsbladet vårt. Selve utformingen gjøres av trykkeri. Fra 2019 utgis bladet bare digitalt, så da kan omfang og frekvens i stor grad bestemmes av redaksjonen. Nærmere informasjon: Berit Irgens 916 14 991

Kan noe av dette passe for deg eller noen du kjenner, så ring kontaktpersonen eller send en epost til berit.irgens@dnt.no !

Skrevet av Berit Irgens 5. mars 2019