Is- og snøforhold i fjellet pr 1. mars

Fjellryper i Rana
Fjellryper i Rana Foto: Kristian Sivertsen

Statskog Fjelltjenesten melder om brukbare skiforhold i fjellet fram mot vinterferien.

Her er rapporten vi har fått fra Fjelltjenesten:

"Forholdene i fjellet er for øyeblikket preget av de siste dagers mildvær og nedbør. Skiføret er tungt i nedre deler av fjellskogen pga. vannmettet snø og milde temperaturer. Høyere opp i den øvre fjellbjørkeskogen og i høyfjellet er skiføret bedre. Her flyter man oppå skaren og et lite lag med nysnø gjør føret brukbart.", sier Jim T Kristensen i Statskog Fjelltjenesten i Salten. "Vær oppmerksom på at det er mye isskare i fjellet etter regnværet. Isen er dekt av nysnø og kan være vanskelig å se".
Det er meldt kaldere vær og da vil føret i fjellet bedre seg ytterligere til vinterferien.
Elver og bekker i fjellskogen går åpne. I tillegg er det overvatn på de aller fleste vatn, men også her vil forholdene bedre seg etter noen dager med kuldegrader.
Reinen har dårlig beite i fjellet og turgåere bes vise hensyn.
Se alle ismålinger foretatt i Salten på iskart.no
Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318 / Tore Veisetaune, tlf. 916 27 036

Skrevet av Berit Irgens 1. mars 2019