Is- og snøforhold i Salten pr 24. januar

Midtistua på Saltfjellet
Midtistua på Saltfjellet Foto: Tore Veisetaune

Det er kommet en god del snø i fjellet, og skiføret er i bedring, sier Statskog Fjelltjenesten. Her er rapporten deres:

Det er kommet mye snø til fjells, og skiføret har inntil nå vært tungt med ca. 20-50 cm løssnø. Vinden som nå pågår vil føre til at skiføret i fjellet vil bli betydelig bedre.
I Lønsdal og på Saltfjellet er det kommet mindre snø, og skiføret er her lettere. Snømengdene i fjellet varierer fra ca. 70 cm - 120 cm. Isene på fjellvatnan er stort sett god, men de største regulerte vatn i fjellet har fortsatt ikke trygg is. Balvatnet har nylagt is, og isen på f.eks. Linna, Reinoksvatnet og Store Glomvatnet er trolig ikke trygg.
På Beiarfjellet/Saltfjellet er isen på vatna trygge med 30-50 cm stålis i bunn. Store Gåsvatnet hadde 30 cm is med mye sørpe over, men dette har frosset til nå. Skiføret på Beiarfjellet var før vinden kom tungt med minst 40-50 cm løssnø.
På Kjemåvatn og Nordre Bjøllåvatn var isen ca 45 cm. Noen elver og bekker går fortsatt åpne i fjellet. For eksempel var elva sørover fra Nordre Bjøllåvatn åpen ca. 400 m noe som er uvanlig i midten av januar. I Sjunkhatten nasjonalpark er det trygg is på Store Svartvatnet (30 cm stålis i bunn).
På Sundsfjordfjellet / Làhko nasjonalpark var det 30-35 cm is i botn på Fellvatnet, Fiskvatnet og Lille Glomvatnet. Imellom islagene kan det være opptil 65 cm sørpe.
I Sagvassdalen, Hamarøy er det trygg og god is på Sjettevatn og Sjuendevatn.
Vær obs på åpne råker og dårligere is ved inn- og utos!

Skrevet av Berit Irgens 24. januar 2019