Vil du gi en skattefri gave til BOT?

Styreleder Ann Elisabeth Szell ønsker velkommen til Kom deg ut-dagen ved Tussvatnet september 2018
Styreleder Ann Elisabeth Szell ønsker velkommen til Kom deg ut-dagen ved Tussvatnet september 2018 Foto: Berit Irgens

En gave til BOTs jubileumsfond er en støtte til vårt arbeid med å tilrettelegge for at flest mulig kommer seg ut på tur i vårt fantastiske område. Vi er nå i gang med prosjekt "Tussvatnet" i Bodømarka.

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) ble stiftet i 1890 og har som formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. BOT har rundt 3500 medlemmer i kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy og Saltdal, og jobber for at flest mulig skal komme seg ut på tur!

BOTs jubileumsfond ble opprettet i 2008, og har til nå samlet inn 280 000 kroner. Ved foreningens 150-årsjubileum i 2040 vil fondskapitalen bli benyttet til jubileumshytte eller annen investering i tråd med fondets formål. Det kan også bli foretatt utdelinger fra fondet underveis mot 2040. BOT har planer om investeringer i nye hytter i fjellet, bl.a. på Saltfjellet og ved Lurfjellhytta, samt oppgraderinger av våre eksisterende 14 hytteanlegg. Dette krever betydelige beløp. I tillegg har BOT fått avtale med Bodø kommune om å feste og utvikle deler av kommunens eiendom og bygninger ved Tussvatnet til allmenn benyttelse.

Fremover skal det lages en plan for hvordan stedet kan utvikles til ei storstue i marka for byens befolkning, og mange dugnadstimer skal legges ned før stedet er ferdig utviklet. Det må også skaffes økonomisk støtte.

Både bedrifter og privatpersoner kan gi bidrag til Jubileumsfondet. Etter avtale ved litt større beløp, kan givers navn markeres ved en plakett elle liknende på hytte som støttes økonomisk. Markering kan også skje gjennom omtale i medlemsbladet Til fjells eller på foreningens nettside, som er hyppig besøkt.

Gaver sendes til konto 4609 09 02881. Det gis skattemessig fradrag for gavebeløp mellom 500 og 
50 000 kroner, forutsatt at bedrifter oppgir firmanavn, adresse og organisasjonsnummer og personlige skatteytere oppgir navn, adresse og fødsels- og personnummer. Gaven må være inne på fondets konto senest 31. desember for å få skattefradrag for 2020. 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til BOT på tlf. 755 21413 eller på epost til post@bot.no. 

Lurfjellhytta og Børvasstindan i høstskrud
Lurfjellhytta og Børvasstindan i høstskrud Foto: Nicolai Midthun

Skrevet av Berit Irgens 15. desember 2020