Nordland - fylket med det største vidsynet

Foto: Robert Novak

Er du klar over at du bor i et fylke med mye godt vidsyn? Ikke det? Da skulle du ha lest A-magasinet nr 32/2018 forteller Carl A. Boe, en av våre aktive pensjonister.

Der har journalist Sigri Sandberg (Hun var i BOT for få år siden og holdt et kåseri om friluftsliv på Svalbard) skrevet en artikkel om lange og vide utsikter fra høye fjelltopper i Norge.  Hun refererer til Marie Selboskar Lier og Odd Harald Selboskar som har beregnet vidden på utsikten fra i alt 3000 topper og utviklet appen Topps der du finner disse, oppgitt i kilometer.


Hvordan definerer man så vidden på en utsikt?

Jo, de har tenkt seg en snor trukket fra det ytterste du ser i alle retninger rundt hele horisonten. Lengden på snoren gir da omkretsen av utsikten på vedkommende topp. Det fjellmassivet som har de videste utsiktene i Norge, er ikke uventet Lofoten. Blant de 11 fjelltoppene i Norge med videst utsikt er det bare en (Rondslottet) som ikke ligger i Nordland fylke.

De videste utsiktene er disse:
1. Møysalen 1262 moh (Vesterålen), 1088 km omkrets
2. Hermannsdalstinden 1029 moh (Lofoten), 1077 km
3. Stjerntinden 938 moh (Lofoten), 1072 km
4. Ørfjellet 1751 moh (Saltfjellet), 1066 km
5. Higratinden 1145 moh (Lofoten), 1043 km
6. Rondslottet 2178 moh (Rondane), 1033 km
7. Snøtinden 1594 moh (Svartisen), 1032 km
8. Ulvstinden 902 moh (Lofoten), 1032 km
9. Steintinden 1534 moh (Svartisen), 1019 km
10.  Suliskongen 1908 moh (Fauske), 1019 km
11.  Kvasstinden 1010 moh (Syv søstre), 1011 km

Videst utsikt med fjell i alle retninger har Ørfjellet, og lengste siktlinje i Norge er mellom Kvasstinden og Stjerntinden, 238 km.

Vi  har m.a.o. gode utsikter til å finne vide utsikter vi som bor i Nordland.
Nok et kortreist gode ved å bo her!

Carl A. Boe