Turhelter er også de som ikke kan friluftsliv

Selvsagt skal vi skryte av heltene. De som klatrer høyest, går lengst eller møter fare. Men de helt ferske kan også være vel så store turhelter.

Vi mener at friluftsliv er rota til alt godt her i livet. Jo flere vi får med opp og ut i naturen, jo bedre for hver enkelt og for samfunnet som helhet. Turistforeninga har tilrettelagt for tur i 150 år. Ordene til Thomas Heftye fortsetter å inspirere oss i arbeidet vårt.

"Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land"

Nye nordmenn blir overrasket når de kommer hit. Er det virkelig trygt å gå i naturen? Har alle lov til å gå hvor de vil?

Å gi andre opplevelser av turglede og en innfallsport til å bruke friluftsliv aktivt blir en gave som går begge veier. Gjennom dette året skal vi i Bodø og Omegns Turistforening gjennomføre et prosjekt som retter seg mot integrerende friluftsliv. Målet er å skape positive naturmøter for mennesker som bor i mottak eller akkurat har blitt bosatt. IMDI er samarbeidspartner og delfinansierer prosjektet som allerede har skapt uforglemmelige turminner både med hyttebesøk, båttur og sterk vind på fjelltopper. 

Havva Cukurkaya i DNT Drammen og Omegns har skapt suksess med sitt integreringsprosjekt. Hennes arbeid har lokket fram mange stolte turhelter. Hun er en av de som inspirerte oss til å starte dette prosjektet i Bodø, og har du lyst til å bli med tar vi gjerne i mot flere engasjerte frivillige. Det er gøy å spre smittende turglede til de som ikke kjenner turkulturen vår ennå! 

Festivalsjef Emilie Bollingberg viser sine balansekunster på toppen av Vågsfjellet (958 moh) på Hamarøy. Vill akrobatikk i vakker natur på årets Balansefestival!
Festivalsjef Emilie Bollingberg viser sine balansekunster på toppen av Vågsfjellet (958 moh) på Hamarøy. Vill akrobatikk i vakker natur på årets Balansefestival! Foto: Joakim Hope Soltveit

Vi skal hylle de store turheltene. De som går langt. Bærer tungt. Klatrer høyest og inspirerer oss med flotte bilder fra ufremkommelig natur. Samtidig skal vi også hylle de små turheltene. De som prøver for første gang. Som mestrer frykt for å gå over en liten bekk, eller opplever glede av å komme seg noen korte meter unna veien. 

Naturen er for alle. Og den har rom for både små og store bragder. Vi håper mange bruker sommeren aktivt!