Æres den som æres bør

Foto: Marie Stabell Pettersen

Vi har noen fantastiske frivillige i BOT, som gjør en strålende jobb for at vi har et så variert og godt tilbud som vi har, både når det gjelder hytter og turtilbud. På årsmøtet i mars var det tid for utdeling av heder og ære, og Jenny Isaksen ble æresmedlem, mens Fred Kramer og Wiktor Berg fikk hedersmerket turistknappen.

Her er litt mer om hva hver av dem har utrettet:

  • Jenny Isaksen ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats i ulike verv i mer enn 30 år. Hun har vært med i komiteen til feiring av 100-årsjubileum, PR- og infokomiteen, M/I-komiteen, arrangementskomiteen og kalenderkomiteen. Videre har hun vært tilsyn på Bjellåvasstua fra 1985 til 1989 og på Midtistua fra 1997 til dagens dato.
  • Wiktor Berg fikk turistknappen for sin innsats i 7-toppskomiteen og valgkomiteen, samt som hyttetilsyn på Lønsstua og som rutetilsyn. 
  • Fred kramer fikk turistknappen for innsatsen i 7-toppskomiteen og Bodømarkautvalget, samt som hyttetilsyn på Tverrbrennstua.
Foto: Marie Stabell Pettersen