Rutetilsyn søkes

Argaladhytta ligger nydelig til ved elva, innhyllet i bjørkeskog.
Argaladhytta ligger nydelig til ved elva, innhyllet i bjørkeskog. Foto: Mona Stegen

Den merkede ruta fra Trygvebu til Argaladhytta og videre til Balvatnet er ledig. 

BOT har ca 600 km med merkede stier i fjellet. På hver strekning er det 1-2 personer som har ansvar for å vedlikeholde merkinga og stien. Det innebærer blant annet å male røde T-er, bygge varder, fjerne kratt og vurdere klopping av våte partier. Tilsynene samarbeider med rutekomiteen om det skulle være behov for større tiltak som for eksempel brubygging. 

Kan dette være noe for deg, så kontakt rutekomiteen ved Sissel C. Tverli, sissel.tverli@vegvesen.no, 913 99 196.

Foto: Aud-Iren Lyngseth

Skrevet av Berit Irgens 22. mars 2018