Ta ekstra hensyn til rein på beite i Lønsdalområdet

Det er straks påske, og mange har planer om å komme seg på fjellet med appelsin og Kvikk Lunsj i sekken. Værmeldinga er god, og snøen ligger i fjellet, men skal du i området rundt Lønsdal, Viskisvannet og Kjemåfjellet håper vi du tar hensyn til oppfordringen fra styret i Søndre Lønsdal Hytteforening som du finner under her.

Da mattilgangen for reinen i fjellet er svært vanskelig har samene sett seg nødt til å samle mye rein i innhegningen ved Sørelva. Herfra foretas det lufting av reinen i områder hvor mattilgangen er god, og det foregår ved at reinen slippes ut og gjetes mot gode beiteforhold i området nedenfor Kjemåfjellet, som markert på kartet. Etter endt beiting drives så reinen tilbake til innhengningen.
 

Reinen tas ut ca. kl. 10.00 og tilbake ca. kl. 16.00.
Innenfor denne tiden bes spesielt hundeiere ikke å ha løse hunder i området og generelt vise hensyn slik at reinen får ro og ikke blir jaget ned mot jernbanen.

I tillegg forteller reineier Per Thomas Kuhmunen at hans rein går i området fra Lønsdal og opp mot Viskisnasen. Mellom Viskisvannet og Dybendal. Hans flokk er ute i dette området hele døgnet og står ikke i gjerde på natten, men de blir foret i skogkanten opp mot Viskis.

Vi håper alle som ferdes i området tar hensyn til dette, og sprer ordet videre til de det måtte gjelde.