NF Metodekurs skred

Kurs

Fra dato
17. mars 2017 kl. 20:00
Til dato
21. mars 2017
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Skredkurs, Instruktørutdanning, Instruktørkurs, Nf-Standard, Skredstigen, Metodekurs, Nf
Arrangører
Bodø og Omegns Turistforening, Bodø og Omegns Turistforening , DNT fjellsport , DNT Fjellsport Bodø
Turkode
BOT17-K-06
Dette arrangementet er over!

Dette kurset er første del av NF skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i bratt vinterfjell og kameratredning.  Kurset vil følge kursmalen til Norsk Fjellsportforum.

 

Målgruppe

Alle som skal bli NF skredinstruktør nivå 1 må ta dette metodekurset. Turledere og andre som ønsker en fordypning innen skred kan også søke.

 

Kursbeskrivelse

Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

 

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene veksler mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene – f.eks. ved å la dem veilede hverandre.

 

En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

 

Hovedtema for kurset

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 • Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

 

Følgende tema skal gjennomgås

 • Turplanlegging
 • Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
 • Terrengvurdering og klassifisering
 • Identifikasjon av alarmtegn
 • Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
 • Den internasjonale skredfareskalaen, system og metode for regional skredvarsel i Norge.
 • Kameratredning
 • Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
 • Andre aktuelle temaer: Naturvennlig ferdsel, veilederrollen, utstyr, bekledning, mat og drikke

 

Videre utdanning i NF skredstigen, etter dette kurset, er seks dagers assistentpraksis før NF veilederkurs skred. Normalt anbefales det minst en sesongs erfaring før man søker videre til veilederkurset, men spesielt erfarne søkere kan ta både metode og veilederkurset samme sesong.

 

Kurslitteratur

Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.

Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books

Alle deltakere må på forhånd ha satt seg grundig inn i skredvarslet på varsom.no og skredskolen (varslingstjenesten og opplæringsmodulen som følger med denne)

 

Generell informasjon

Pris: 5000.- for medlemmer av DNT. 5700.- for ikke medlem.

Forkunnskaper/Opptakskrav:

 • Solide ferdigheter i håndtering av alpine farer og vinterfriluftsliv; ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
 • Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
 • Gjennomført grunnleggende NF skredkurs
 • Dokumenterte toppturer over flere år
 • Krav til skiferdigheter: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng (<35).
 • Deltakelse på minst én fagsamling skred/workshop anbefales
 • Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr
 • Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.

Aldersgrense 18 år

Søknad

Søknadsfrist er 1. Februar 2017

Søknaden, inkludert NF loggbok, sendes til post@fjellsportforum.no  Sen også en mail til bobtog@bot.no at du søkt plass på kurset.

 

Tildeling av kursplasser

Gangen videre i søknadsprosessen er at NF vurderer søknaden som godkjent/ikke godkjent. Når BOBTOG får de godkjente søknadene tilbake fra NF gjør vi det endelige opptaket.

Søknadsskjema finnes her: http://www.fjellsportforum.no/instruktorer/soknadsskjema/ 

Loggbok finnes her:

http://www.fjellsportforum.no/instruktorer/loggbok/

Bruk gjerne wordfilene, de fungerer best.

Kart

Mer info kommer.

 

Utstyr:

Alle deltakere skal stille med spade, søkestang, skredsøker, grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, vinterklær og hodelykt. På kurs med alpin kvalifisering kreves brede ski (evt. brett og truger frarådes) og kraftige støvler.

 

Kontakinformasjon: 

Har du spørsmål angående kurset, kart eller utstyr, ta kontakt med Kristoffer Olofsson på 452 82 852, kristofferolofsson78@hotmail.com eller på e-post bobtog@bot.no