Årsmøte i DNT Fjellsport Bodø

Arrangement

Dato
15. april kl. 20:00 - 22:00
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Digitaltårsmøte, #Fjellsport, #Dntfjellsport, #Årsmøte
Arrangører
DNT Fjellsport Bodø, Bodø og Omegns Turistforening
Turkode
BOT21-F-06
Dette arrangementet er over!

Bodø og omegn er et fantastisk utgangspunkt for et enkelt, aktivt, trygt og allsidig friluftsliv! Ønsker du å påvirke eller bidra til at Fjellsport som gruppe kan tilby aktiviteter og spre turglede, er årsmøtet stedet for deg!

Alle som er medlem av Bodø og Omegn turistforening kan delta på møtet og vil ha stemmerett. Disse kan da også fremme forslag til årsmøtet, fremme kandidater til styret og valgkomite, eller stille til valg for styret og komite.

Forslag til saker må sendes styret senest 10 dager før møtet. Ny oppdatert dagsorden vil da sendes ut til alle deltakere.

I år gjennomføres møtet digitalt. Informasjon om praktisk deltakelse sendes ut til de påmeldte i god tid i forkant av møtet!

Vi er så heldige at Zdeno Dvorak skal holde et foredrag der han forteller om sine eventyr i nord-norsk natur. Litt om Zdeno:

Zdeno Dvorak har flyttet til Nordland for 8 år siden. Han er et aktivt friluftsmenneske og fanger øyeblikkene i natur med sitt kamera og drone. Videoene hans ble sett mer enn million ganger i sosiale medier og i sin serie «Back to nature» viser han frem skjulte naturperler i Nordland. Hvordan ser Nordland fra perspektiv av en som har flyttet hit pga den storslåtte naturen? Det skal han fortelle om i sitt foredrag.

Sjekk ut Zdeno på Instagram @zdenodvorak

 

Årsmøtets dagsorden

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Valg av referent og to personer til å signere protokollen
 4. Behandle og godkjenne årsmelding, inkludert økonomi
 5. Behandle eventuelle innkomne forslag
 6. Valg av medlemmer til styret
 7. Valg av Valgkomite

 

I den siste perioden har styret bestått av følgende:

 • Magne Bjerva Sagvolden (leder)
 • Harald Bang
 • Ingeborg Ressem (fratredt pga flytting)
 • Aina Bye
 • Svein Inge Sjøbu
 • Martina Kibsgård

Protokoll for møtet: 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/d77b921d893762df00d3bc7feb273079b896d94d.docx

Vel Møtt!!

 

Kontaktinformasjon: