Samling for grupper som arrangerer turer - AVLYST

Dugnad

Dato
19. mars kl. 17:00 - 20:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne
Arrangør
Bodø og Omegns Turistforening
Turkode
BOT20-M-03
Dette arrangementet er over!

De lokale turlagene, turkomiteen, Barnas Turlag, DNT ung, DNT fjellsport, seniorgruppa, 7-toppskomiteen, komiteen for Børvasstindan Classic og kursutvalget har til felles at de arrangerer turer i BOTs regi. Vi inviterer til felles samling for å drøfte felles problemstillinger og oppdatere hverandre på det vi driver med.

Inntil to personer fra hver gruppe inviteres til samling torsdag 19. mars kl 17.00-20.30 på BOT-kontoret i Sjøgata 27. Møtet starter med enkel middag (pizza).

Program for kvelden (oppdateres etter hvert):

  • Presentasjonsrunde rundt bordet.
  • Felles problemstillinger relatert til sommerturprogrammet.
  • Hvordan sikre at vi ved planlegging av turer tar hensyn til naturen.
  • Kan vi bidra med turer til Europeisk kulturhovedstad?
  • Hvordan få alle turlederne til å sende inn rapport etter turen?
  • Risikovurdering og evaluering av turene.
  • Forslag om å øke turavgiften for lengre dagsturer
  • Hvordan få flere turtilbud langs kysten (ved/ på havet)
  • Ønsker om kurs.
  • DNTs etikkvettregler

Vi ber alle som ønsker å være med om å sette seg inn i folkehelseinstituttets informasjon og anbefalinger når det gjelder Coronaviruset for å unngå spredning.

 

Kontaktinformasjon: