7-toppsturen

Hvert år siden 2005 har BOT og Avisa Nordland arrangert 7-toppsturen Bodø. Visjonen vår er å gi NaTURopplevelser for alle i Bodømarka. Turen følger merket rundløype i Bodøs flotte bymark, og du kan velge mellom mellom 7-toppstur (25 km), to ulike 3-toppsturer (10 km) og tilrettelagt løype (6 km).    

 Årets arrangement finner sted søndag 4. september.  

Dersom du går 7-toppsturen eller 3-toppstur vest, har du sjansen til å prøve SUP ved Svartvatnet, hvor Barnas Turlag og DNT ung kommer til å ha base. Nærmere informasjon her


Stegvis forklaring av hvordan du melder deg på. Det anbefales å lese denne før du går videre.

7-toppsturens sponsorer: