De ulike traseene

Når du skal delta på 3- eller 7- toppstur kan du velge mellom to ulike startsteder (Bodin videregående skole og Rønvik Skole). For familier med barn kan ofte en av de to 3-toppsløypene passe best, eventuelt tilrettelagt løype for de med barnevogn eller som ikke klarer å gå i terrenget, mens det for større barn, ungdom og voksne kan være en passelig utfordring å gå 7-toppsturen på 24,2 km. Finn det som passer for deg, og bli med på tur!

3-toppsturene

Ønsker du å gå en tur på ca 10 km er 3-toppsturene perfekte for deg. Her kan du lese hvilke topper de går over og hvor de starter.

3-toppstur vest starter på Rønvik skole og er 10,4 km lang. Samlet stigning er 540 m over følgende topper: 

3-toppstur øst starter på Bodin, og er 10,4 km lang. Samlet stigning er 470 m over følgende topper: 

 • Hunstadtoppen  
 • Junkerfjellet
 • Vanntårnet
 • I tillegg må en sjekke inn på Bestemorstua
 • Høydeprofil

Som 3-toppstur godkjennes også 7-toppsløypa fra Mørkved til Rønvik (via Løpsfjellet) eller fra Rønvik til Mørkved (via Junkerfjellet).

NB! Merkingen er lagt opp slik at en skal gå i den retning pilene på skissen over peker.

7-toppsturen

7-toppsturen kan du starte fra både Bodin og Rønvik, og er en tur på 24,2 km. Samlet stigning er på 1270 m, og den går over følgende topper:

 • Linken på Rønvikfjellet 
 • Keiservarden
 • Løpsfjellet
 • Vanntårnet ved Høglia på Mørkved
 • Hunstadtoppen
 • Junkerfjellet 
 • Ramnflåget​​​​​​​
 • I tillegg må en sjekke inn på begge startstedene og på Bestemorstua
 • Se høydeprofil her

Tilrettelagte løyper

Løype som passer for alle, også rullestol og barnevogn. Lengden er 6,2 km. Nærmere informasjon her

Kart over de ordinære løypene: