De ulike traseene

Når du skal delta på 3- eller 7- toppstur kan du velge mellom to ulik startsteder (Bodin videregående skole og Rønvik Skole), og hele 6 ulike løyper. For familier med barn kan ofte en av de to 3-toppsløypene passe best, eventuelt tilrettelagte løyper på 3- eller 7-postturen for de med barnevogn eller som ikke klarer å gå i terrenget, mens det for større barn, ungdom og voksne kan være en passelig utfordring å gå 7-toppsturen på 24,6 km. Finn det som passer for deg, og bli med på tur første helga i juni!

3-toppsturene

Ønsker du å gå en tur på ca 10 km er 3-toppsturene perfekte for deg. Her kan du lese hvilke topper de går over og hvor de starter.

3-toppstur vest starter på Rønvik skole og er 10,8 km lang. Samlet stigning er 540 m over følgende topper: 

3-toppstur øst starter på Bodin, og er 10,3 km lang. Samlet stigning er 470 m over følgende topper: 

 • Vanntårnet 
 • Junkerfjellet
 • Hunstadtoppen
 • I tillegg må en klippe på Bestemorstua
 • Høydeprofil

Som 3-toppstur godkjennes også 7-toppsløypa fra Mørkved til Rønvik (via Løpsfjellet) eller fra Rønvik til Mørkved (via Junkerfjellet).

NB! Merkingen er lagt opp slik at en skal gå i den retning pilene på skissen over peker.

7-toppsturen

7-toppsturen kan du starte fra både Bodin og Rønvik, og er en tur på 24,6 km. Samlet stigning er på 1270 m, og den går over følgende topper:

 • Ramnflåget 
 • Junkerfjellet 
 • Hunstadtoppen 
 • Vanntårnet ved Høglia
 • Løpsfjellet
 • Keiservarden
 • Linken på Rønvikfjellet
 • I tillegg må en klippe på begge startstedene og på Bestemorstua
 • Se høydeprofil her

Tilrettelagte løyper

Løyper som passer for alle, også rullestol og barnevogn. Velg mellom 7-posttur på 8 km og 3-posttur på knapt 5 km. Nærmere informasjon her

Kart over de ordinære løypene: